SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor i breswylwyr gyda phroblemau ar-lein gyda'u cyfeiriadau

Image of man with phone in hand looking at map

2 Ebrill 2020

Image of man with phone in hand looking at mapMae nifer o bobl ym Mhowys, yn sgil y cynnydd mewn siopa ar-lein oherwydd y pandemig Covid-19, wedi darganfod nad yw eu cyfeiriadau'n cael eu cydnabod gan fanwerthwyr ar-lein.

Eglurodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet, Cyngor Sir Powys gyda chyfrifoldeb dros Wasanaethau Rheoleiddio: "Os ydych yn darganfod nad yw eich cyfeiriad yn cael ei gydnabod pan fyddwch yn siopa ar-lein mae yna rywbeth y gallwch wneud amdano.  Yn gyntaf, ewch i https://www.royalmail.com/Business/find-a-Postcode i weld a yw eich cyfeiriad wedi'i restru. "

"Os nad yw eich cyfeiriad wedi'i restru, anfonwch e-bost i buildingcontrol@powys.gov.uk gyda'ch cyfeiriad a manylion yn esbonio'r sefyllfa neu ffoniwch 01874 612290 a gallwn ei wirio i chi," meddai'r Cynghorydd Evans.

Esboniodd, pan fyddwch yn cofrestru'ch cyfeiriad yn ffurfiol gyda thîm Enwi Strydoedd Cyngor Sir Powys, byddwn yn gwneud yn siwr bod eich cyfeiriad wedi'i restru gyda'r gwasanaethau brys, a gwasanaethau ar-lein fel dosbarthiadau bwyd a'r Post Brenhinol.

"Os byddwch yn darganfod nad yw eich cyfeiriad wedi'i gofrestru, bydd ein tîm enwi strydoedd yn gwneud eu gorau i flaenoriaethu'ch cais ond cofiwch y gall y Post Brenhinol gymryd o leiaf 5 diwrnod i ddiweddaru ei gofnodion.  Hyd nes y bydd eich cyfeiriad wedi'i gofrestru, rydym yn argymell eich bod yn siarad - dros y ffôn neu ar-lein - gyda'ch teulu neu'ch cymdogion am gymorth.

 "Os ydych yn ansicr o'ch cyfeiriad neu os ydych angen unrhyw gymorth mae croeso i chi gysylltu â ni."

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am coronafirws (COVID-19) gan y cyngor, ewch i www.powys.gov.uk/coronavirus

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu