SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Covid-19: Camau gorfodi yn erbyn tri busnes

Image of Welsh Covid-19 Economy logo

6 Ebrill 2020

Image of Welsh Covid-19 Economy logoMae'r Cyngor Sir wedi datgan bod camau gorfodi wedi'u cymryd yn erbyn tri busnes ym Mhowys ar ôl iddynt fethu cydymffurfio â chyfyngiadau Covid-19 a gwrthod cau.

Bellach mae Cyngor Sir Powys yn atgoffa busnesau i ddilyn canllawiau cenedlaethol ac i gydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 neu byddant yn wynebu camau gorfodi.

Mis diwethaf cynyddodd Llywodraeth y DU y mesurau i atal y coronafeirws ac i achub bywydau drwy orchymyn i gau gwahanol fusnesau a lleoliadau a oedd yn cynnwys tafarndai a gwestai.

Er gwaethaf y mesurau diweddaraf, mae busnesau wedi parhau i fasnachu felly mae ystod o gamau gorfodi wedi'u rhoi ar waith yn cynnwys cyhoeddi hysbysiadau gwahardd a hysbysiadau cosb benodedig.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, yr Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio:  "Mae'r mwyafrif helaeth o fusnesau ledled y Sir yn cydymffurfio â'r mesurau a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU fis diwethaf a hoffwn ddiolch iddynt am hyn.

"Mae'r mesurau yn eu lle am resymau da - i arbed bywydau.  Mae'n siomedig iawn bod rhai busnesau am beryglu bywydau pobl Powys trwy aros ar agor.

"Nid oedd gennym unrhyw ddewis ond i gymryd camau gorfodi yn erbyn y tri safle hyn ar ôl iddynt barhau i anwybyddu'r mesurau.

"Byddwn yn parhau i gefnogi busnesau'r Sir lle y gallwn yn ystod y cyfnod hwn na welwyd mo'i debyg o'r blaen a byddwn yn cymryd y camau priodol yn erbyn y rhai sy'n diystyru'r mesurau hanfodol hyn ac yn rhoi bywydau pobl mewn perygl."

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf am y coronafeirws (COVID-19) ewch i www.powys.gov.uk/coronavirus

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu