SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Casgliadau biniau i ddigwydd fel arfer dros wyliau'r Pasg

Easter bin collections 2020 remain unchanged

7 Ebrill 2020

Easter bin collections 2020 remain unchangedNi fydd yn cael eu heffeithio gan Wyliau Banc y Pasg gyda chasgliadau ar ddydd Gwener y Groglith a ddydd Llun y Pasg fel arfer.

Mae preswylwyr yn cael eu hatgoffa y dylent roi eu hailgylchu a gwastraff allan erbyn 7.30am ar eu diwrnod casglu arferol yn barod i'w casglu gan y criwiau.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Yn ystod y cyfnod anodd hwn, rydym am gadw trefniadau arferol cyn belled ag y gallwn a'n bwriad yw casglu holl ddeunyddiau ailgylchu a gwastraff dros benwythnos y Pasg.  Felly os yw eich diwrnod casglu yn syrthio ar ddydd Gwener y Groglith neu ddydd Llun y Pasg, rhowch eich biniau a'ch cynwysyddion allan i'w casglu fel arfer.

"Hoffem ddiolch yn fawr iawn i'r holl griwiau sy'n parhau gyda'n casgliadau ailgylchu wythnosol o ymyl y ffordd a chasgliadau sbwriel a gwastraff gardd gweddilliol ar draws y sir.  Mae hyn yn bosibl oherwydd cynllunio gofalus a'u hymroddiad parhaus"

Gallwch ailgylchu unrhyw ddeunydd pacio cardfwrdd, amlenni a chardiau yn eich blwch glas ar gyfer papur a cherdyn a gellir ailgylchu eitemau plastig caled a deunydd pacio ffoil a geir o gwmpas wyau Pasg yn eich blwch coch ar gyfer plastig a chaniau.

Yn aml, mae'r penwythnos hir yn adeg pan fydd llawer ohonom yn gwneud gwaith yn yr ardd neu brosiect DIY, ond cofiwch, ar hyn o bryd, mae ein holl Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref ar gau ac ni chaniateir unrhyw deithio nad yw'n hanfodol i safleoedd ailgylchu cymunedol.  Rhaid cadw unrhyw wastraff ychwanegol yn ddiogel gartref hyd nes y bydd y safleoedd yn ailagor a'r cyfyngiadau teithio yn cael eu codi.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu