Ffurflen Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim

Rydym wedi stopio ceisiadau BACS Prydau Ysgol Am Ddim, os yw eich plentyn â hawl i gael Prydau Ysgol Am Ddim ac nid ydych yn derbyn taliadau BACS neu dalebau archfarchnadoedd yn barod cysylltwch â'n tîm ar 01597 826660.

 

Mae ein timau wedi cysylltu â'r rhan fwyaf o ddisgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim. Maent wedi gwneud hyn i wirio bod eu manylion cyswllt yn gywir cyn i ni anfon unrhyw dalebau neu daliadau.

Rydym wedi sefydlu cynllun tocynnau. Gwyddom na fydd yn addas i bawb, gan nad yw Pwynt Talu wedi'i gynllunio bellach yn opsiwn sy'n gweithio i ni. Felly os nad yw'r cynllun talebau archfarchnad yn addas, gall rhieni gyflwyno'r ffurflen ar-lein isod i ofyn am daliad i'r banc.

Bydd rhieni'n derbyn £15.00 yr wythnos i bob plentyn bob pythefnos.  Os nad ydych wedi clywed gan ein tîm a bod eich plentyn yn derbyn prydau ysgol am ddim, ffoniwch ni ar 01597 826660 neu anfonwch e-bost at cashless.catering@powys.gov.uk.

Fe gymer talebau archfarchnad ychydig ddyddiau i'ch cyrraedd. Ymddiheurwn fod hyn wedi cymryd ychydig o amser i'w drefnu.

 

Os ydych chi'n derbyn talebau archfarchnad, yna ni fyddwch yn derbyn taliad banc hefyd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu