Y Cyngor yn gwneud cais am Drwydded Gweithredwr ar gyfer Parc Busnes Aber-miwl

Image of a recycling lorry

8 Ebrill 2020

Image of a recycling lorryMae gwaith wedi mynd yn ei flaen i adeiladu cyfleuster ailgylchu gwastraff swmpus ar Barc Busnes Aber-miwl.

"Unwaith y bydd y safle'n gweithredu yn Aber-miwl bydd yn derbyn y deunydd ailgylchu a gesglir o bob rhan o ogledd Powys, ac yn ei grynhoi a'i drosglwyddo i broseswyr i'w hailgylchu i greu cynnyrch newydd."  Esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu. 

"Bydd casglu deunydd o ymyl y ffordd a'i grynhoi ynghyd yn y ffordd hon yn sicrhau ein bod yn lleihau ein hôl troed carbon yn unol â dyheadau economi gylchol Llywodraeth Cymru ac yn cyflawni cyfradd uwch o ailgylchu, gyda mwy o ddeunydd yn cael ei gasglu a'i ailgylchu'n llwyddiannus.

"Drwy adeiladau'r cyfleusterau gwell hyn rydym nid yn unig yn anelu at gyrraedd targedau llym Llywodraeth Cymru ar gyfer ailgylchu, ond rydym hefyd yn creu dyfodol mwy cynaliadwy ac amgylchedd gwell i'r genhedlaeth nesaf."

Fel rhan o'r broses a drefnwyd ar gyfer sefydlu safle Aber-miwl, rydym wrthi'n gwneud cais i'r Comisiynydd Traffig i ychwanegu cyfleuster Aber-miwl fel Canolfan Weithredu ar Drwydded Gweithredu'r cyngor yr wythnos nesaf.

Mae'r drwydded hon yn cael ei rhoi gan Swyddfa Comisiynydd Traffig Cymru a bydd yn caniatáu'r safle i ddod yn ganolfan gweithredu lle mae'r fflyd gyfredol o 30 o gerbydau gwastraff ac ailgylchu presennol yn cael eu cadw pan nad ydynt allan yn casglu ar draws gogledd y sir.

Bydd angen Trwyddedau Gweithredwr ar gyfer unrhyw sefydliad, cwmni neu unigolyn sy'n defnyddio cerbydau nwyddau trwm ac fel rhan o'r drwydded, mae'n rhaid i bob sefydliad cael caniatâd i gadw cerbydau mewn lleoliad penodol pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

Gellir cael rhagor o wybodaeth a chopi o'r cais oddi wrth Swyddfa'r Comisiynydd Traffig.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu