SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trefniadau gofal plant cyn ysgol i weithwyr hanfodol

Image of Welsh Covid-19 Learning and Skills logo

8 Ebrill 2020

Image of Welsh Covid-19 Learning and Skills logoBydd gweithwyr hanfodol ym Mhowys sydd angen gofal plant cyn oed ysgol yn cael lle wedi'i ariannu, diolch i gynllun Llywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun cymorth gofal plant coronafeirws a bydd yn clustnodi nawdd i gynghorau Cymru i helpu gyda chostau gofal plant i rieni sydd â swyddi sy'n hanfodol wrth ymateb i'r Covid-19.

Bydd plant sy'n cael eu hystyried yn agored i niwed hefyd yn cael eu cynnwys yn y cynllun.

Er mwyn sicrhau'r nawdd hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi gohirio'r Cynnig Gofal Plant i Gymru am y tro, am ryw dri mis. Mae hyn yn golygu na fydd modd gwneud cais am le, a bydd plant oedd i ddechrau ar y Cynnig Gofal Plant ym mis Ebill yn cael eu canslo tan i chi glywed ymhellach.

Fodd bynnag, bydd Llywodraeth Cymru'n parchu ei ymrwymiad i barhau i dalu darparwyr gofal plant am yr oriau o ofal plant sydd eisoes wedi'u trefnu dan y cynnig gofal plant am dri mis, i'w adolygu ar ddiwedd y cyfnod hwnnw.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet, Pobl Ifanc a Diwylliant a'r Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet, Addysg ac Eiddo: "Mae'n hanfodol ein bod ni'n cynnig y cymorth hwn i'n gweithwyr hanfodol sy'n gwneud popeth yn eu gallu i helpu yn y frwydr yn erbyn coronafeirws.

"Mae'n bwysig nad oes rhaid iddynt boeni am ofal plant nawr pan eu bod yn gweithio'n galed ar y rheng flaen mewn amgylchiadau anodd ac eithriadol.

"Rydym am gymryd y cyfle hwn i dalu teyrnged i ddarparwyr gofal plant am eu gwaith rhagorol wrth gefnogi'r ymateb i argyfwng y coronafeirws.

"Mae gan ddarparwyr gofal plant rol bwysig wrth ein helpu ni gadw gwasanaethau hanfodol i fynd a hoffem ddiolch i'r staff am eu hymroddiad a'u natur broffesiynol ar adeg heriol iawn i bawb."

Y cyngor fydd yn rheoli ceisiadau am ofal plant i oed cyn ysgol i weithwyr hanfodol a phlant sy'n agored i niwed. I gadw lle i'ch plant, ewch i https://cy.powys.gov.uk/canolfannaubrys

Mae darpariaeth blynyddoedd cynnar yn cael ei gynnig yn Aberhonddu, Llanfair-ym-Muallt, Crughywel, Llandrindod, Llynymynech, Llyswen, Machynlleth, Y Drenewydd, Llanandras, Y Trallwng ac Ystradgynlais.

I holi am ofal plant i rai dan oed ysgol, anfonwch e-bost at covid19earlyyearscc@powys.gov.uk

Am y diweddariadau a gwybodaeth ddiweddaraf am coronafeirws (COVID-19) oddi wrth y cyngor, edrychwch ar www.powys.gov.uk/coronavirus

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu