Diogelu'ch hun rhag sgiamwyr coronafeirws

Image of Welsh scam warning

8 Ebrill 2020

Image of Welsh scam warningMae'n bosibl y gallai trigolion Powys gael eu targedu gan dwyllwyr sy'n defnyddio'r pandemig coronafeirws fel cyfle i bwyso ar bobl sy'n agored i niwed.

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys yn annog pobl i ddiogelu eu hunain a'u ffrindiau a'u teuluoedd a pheidio ildio i sgiamwyr diegwyddor.

Mae'r gwasanaeth yn ymwybodol o ddigwyddiad yn ardal Heddlu Dyfed Powys lle gofynnwyd i unigolyn hŷn, sy'n agored i niwed, a oedd hi angen help gyda'r siopa.  Fe roddodd yr arian ond ni welodd y person na'r arian siopa eto.

Mae yna adroddiadau ar lefel genedlaethol lle mae sgiamwyr yn:

  • honni fod yn codi arian i elusen
  • esgus bod yn wirfoddolwyr i elusennau ac yn cynnig helpu gyda'r siopa
  • yn cynnig profion feirws ffug.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar Ddiogelu'r Cyhoedd: "Wrth i bobl aros yn eu cartrefi i atal ymledu'r COVID-19, mae troseddwyr yn targedu pobl fregus sy'n ynysig ac yn byw ar eu pen eu hunain.

"Erbyn hyn mae llawer pwysicach i gymdogion edrych ar ôl ei gilydd - yn arbennig wrth i ni hunanynysu, a dyna pam rydym yn annog cymunedau i atal sgiamiau yn eu cymunedau trwy ddefnyddio'r adnoddau sydd am ddim ar  www.friendsagainstscams.org.uk/

"Bydd y cyrsiau ar-lein yn eich helpu chi gadw llygad am sgiâm posibl, nodi'r rhai sydd mewn perygl a'ch helpu chi ddiogelu trigolion lleol rhag dioddef sgiamiau.  Rydym yn annog cymunedau i edrych ar ôl ei gilydd ac yn annog pobl i rannu'r cyngor diweddaraf gyda theuluoedd, cyfeillion a chymdogion.

"Cofiwch, yn arbennig dros y cyfnod anodd hwn, ein bod ni gyd yn dargedau i sgiamwyr mewn rhyw ffordd, felly cymerwch ofal a gofyn i'ch hun 'ai sgiâm yw hwn?"

Am gyngor ar sgiamiau neu i roi gwybod am sgiâm, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1133. Byddan nhw hefyd yn barod i gynnig cyngor cyffredinol.

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf ar y coronafeirws (COVID-19) gan y cyngor, ewch i www.powys.gov.uk/coronavirus

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu