SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn atgoffa ffermwyr ynglŷn â gwaredu sgil-gynhyrchion anifeiliaid

Image of generic Welsh covid-19 news graphic

14 Ebrill 2020

Image of generic Welsh covid-19 news graphicNid yw'r rheolau ynghylch claddu stoc drig wedi newid yn ystod cyfnod y Coronafeirws, meddai Cyngor Sir Powys.

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor nawr yn atgoffa ffermwyr bod yn rhaid iddynt barhau i waredu eu stoc drig yn y ffordd gywir.

Dywedodd y Cyng. James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Rydym yn deall bod yna si ar led i'r gwrthwyneb yn y gymuned amaethyddol, ond nid yw'r rheoliadau cyfredol wedi'u llacio o gwbl.

"Ein cyngor ni i'r gymuned amaethyddol yw y dylent barhau i waredu eu stoc drig yn y ffordd gywir.

"Mae'r gyfraith mewn grym i er mwyn rheoli lledaeniad clefydau i anifeiliaid eraill ac i ddiogelu'r gadwyn fwyd i bobl. Mae torri'r gofynion hyn yn fygythiad i iechyd anifeiliaid a phobl."

Cynghorir ffermwyr ei bod yn un ofynion Rheoliadau Sgil-Gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2014 bod pob celain yn cael ei gasglu, ei gludo a'i waredu mewn dull cymeradwy.

Dywedodd y Cyng. James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar Safonau Masnach: "Ry'n ni'n cymryd y materion hyn o ddifri oherwydd y risgiau clefydau sy'n gysylltiedig â hyn.

"Os nad yw ffermwyr yn dilyn y rheoliadau hyn, yna byddwn yn ymchwilio ac yn cymryd y camau priodol," meddai'r Cyng. Evans.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth ynghylch y digwyddiad yma, dylai gysylltu â'r Gwasanaeth Safonau Masnach ar 01874 623420 neu anfon e-bost i safonau.masnach@powys.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth am y rheoliadau i'w gweld trwy fynd i adran cyngor busnes https://cy.powys.gov.uk/safonaumasnach a chlicio ar Iechyd a Lles Anifeiliaid.

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf ar y coronafeirws (COVID-19) gan y cyngor, ewch i www.powys.gov.uk/coronavirus

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu