SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymchwilio i adael celanedd wyn

Image of some sheep

15 Ebrill 2020

Image of some sheepMae'r cyngor sir yn ymchwilio i achos o nifer o gelanedd wyn sydd wedi'u gadael yn ne Powys.

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor wrthi'n ymchwilio i'r digwyddiad yn ardal Erwyd /Crucadarn y sir.

Arweiniodd y digwyddiad y gwasanaeth i atgoffa cymuned ffermio Powys i waredu celanedd anifeiliaid yn y ffordd gywir.

Dywedodd y Cyng. James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar Safonau Masnach: "Ry'n ni'n cymryd y materion hyn o ddifri oherwydd y risgiau clefydau sy'n gysylltiedig â hyn.

"Mae'r gyfraith mewn grym er mwyn rheoli lledaeniad y clefyd i anifeiliaid eraill ac amddiffyn y gadwyn fwyd i bobl. Mae torri'r gofynion yma'n bygwth iechyd anifeiliaid a phobl."

Cynghorir ffermwyr ei bod yn un ofynion Rheoliadau Sgil-Gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2014 bod pob celain yn cael ei gasglu, ei gludo a'i waredu mewn dull cymeradwy.

"Os nad yw ffermwyr yn dilyn y rheoliadau hyn, yna byddwn yn ymchwilio ac yn cymryd y camau priodol," meddai'r Cyng. Evans.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth ynghylch y digwyddiad yma, dylai gysylltu â'r Gwasanaeth Safonau Masnach ar 01874 623420.

Mae rhagor o wybodaeth am y rheoliadau i'w gweld trwy fynd i adran cyngor busnes https://cy.powys.gov.uk/safonaumasnach a chlicio ar Iechyd a Lles Anifeiliaid.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu