Ceisiadau am dderbyniadau Blynyddoedd Cynnar

Image of an adult and two children playing with blocks

20 Ebrill 2020

Image of an adult and two children playing with blocksMae'r broses ymgeisio bellach ar agor o blant sydd am ddechrau mewn lleoliadau cyn oed ysgol yn 2021, yn ôl Cyngor Sir Powys.

Gall rhieni neu ofalwyr plant a aned rhwng 1 Medi 2017 a 31 Awst 2018 wneud cais am le mewn lleoliad blynyddoedd cynnar yn barod i gychwyn yn 2021.

Rhaid cyflwyno'r ceisiadau erbyn dydd Gwener 26 Mehefin 2020.

Mae Llywodraeth Cymru'n ariannu'r Cyngor i sicrhau fod gan holl blant Powys fynediad ar addysg blynyddoedd cynnar rhan amser o ddechrau'r tymor ar ôl pen-blwydd y plentyn yn dair oed.

Gall pob plentyn cymwys gael hyd at 10 awr yr wythnos o addysg blynyddoedd cynnar wedi'i ariannu os ydynt yn mynychu lleoliad addysg cyn oed ysgol wedi'i ariannu a'i gymeradwyo.

Dim ond os byddant yn mynychu lleoliad addysg cyn oed ysgol wedi'i ariannu a'i gymeradwyo y bydd plant cymwys i gael addysg ran amser am ddim yn cael lle wedi'i ariannu.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet ar Faterion Addysg: "Dylai'r holl rieni a gofalwyr lenwi'r cais cyn gynted ag sy'n bosibl i sicrhau fod eu plant yn cael lle yn y lleoliad blynyddoedd cynnar / cyn oed ysgol o'u dewis y flwyddyn nesaf.

"Os na fyddant yn ei lenwi ar amser, gallai hyn olygu na fyddant yn cael lle yn y lleoliad o'u dewis."

Gellir lawrlwytho'r ffurflen trwy chwilio am Gwneud Cais am Addysg Blynyddoedd Cynnar Cyn-Ysgol (3 a 4 oed) yn www.powys.gov.uk

Dylech anfon eich cais wedi'i gwblhau a chopi clir (llun neu wedi'i sganio) o dystysgrif geni eich plentyn at preschooladmissions@powys.gov.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os ydych yn cael trafferth llenwi neu anfon y ffurflen, cysylltwch â'r Tîm Mynediad ar 01597 826477 neu preschooladmissions@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu