SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cadw ein hardaloedd awyr agored yn ddiogel

Image of grass cutting

21 Ebrill 2020

Image of grass cutting Yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud, rydym yn dal yn ddigon ffodus i allu mwynhau mynediad diogel i'r awyr agored ar gyfer ein hymarfer corff dyddiol.

Mae'r tywydd cynnes a heulog diweddar wedi sbarduno'r gwanwyn, ac mae'r glaswellt yn tyfu'n gyflym.  O ganlyniad, bydd y Cyngor yn dechrau torri gwair mewn mynwentydd, ar stadau tai ac ardaloedd amwynder y sir yn fuan.  Bydd hwn yn wasanaeth ar raddfa lai o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol, ond bydd y gwaith yn sicrhau bod y rhan fwyaf o'n hardaloedd allanol yn cael eu cadw'n ddiogel ac yn daclus fel bod preswylwyr yn gallu eu defnyddio mewn ffordd gyfrifol.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, "Mae staff y cyngor a fydd yn gwneud y gwaith torri gwair hyn wedi cael yr hyfforddiant a'r cyfarpar priodol i gadw eu hunain a'r cyhoedd yn ddiogel wrth iddyn nhw wneud y gwaith.

"Hoffwn atgoffa preswylwyr i barchu'r rheolau o ran cadw pellter cymdeithasol pan fyddwch yn eu gweld nhw ac i roi'r lle sydd ei angen arnynt i wneud eu gwaith.  Trwy weithio gyda'n gilydd gallwn sicrhau ein bod yn cadw ein mannau awyr agored yn daclus ac yn ddiogel i bawb eu mwynhau wrth iddyn nhw wneud eu hymarfer corff dyddiol.

"Hoffwn ddiolch i'n holl staff am eu gwaith caled diflino yn ystod y cyfnod hwn ynghyd ag amynedd a chymorth ein preswylwyr, diolch yn fawr."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu