SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyflenwadau dŵr preifat

Image of generic Welsh covid-19 news graphic

22 Ebrill 2020

Image of generic Welsh covid-19 news graphicYn unol â gwaith y Cyngor mewn ymateb i Covid-19, bydd y gwaith arferol o gymryd samplau o gyflenwadau dŵr preifat yn cael ei ohirio hyd nes y byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Mae'r penderfyniad hwn wedi'i wneud fel mesur i ddiogelu ein swyddogion a thrigolion Powys gyfan ac mae'n unol â'r cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Dylai perchnogion cyflenwadau dŵr preifat barhau i wirio eu cyflenwadau gan gynnwys, lle y bo'n bosibl, archwilio'r ffynhonnell, y storfa a'r rhwydwaith dosbarthu, er mwyn sicrhau bod gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud yn ôl yr angen (e.e. gosod lampiau UV newydd neu fonitro'r dos clorin) a bod ganddynt ddigon o gyfarpar hanfodol i sicrhau bod cyflenwadau'n parhau'n iach ar bob adeg.

Wrth i'r tywydd cynhesach a sychach agosáu, mae hefyd yn syniad da i fonitro lefelau dŵr, ac i arbed dŵr lle bo hynny'n bosibl, gan sicrhau eich bod yn dilyn cyngor y Llywodraeth i olchi eich dwylo'n rheolaidd ac adolygu eich cynlluniau argyfwng i sicrhau bod cyflenwad arall o ddŵr ar gael.

Hoffwn eich sicrhau y bydd unrhyw waith samplu hanfodol yn cael ei wneud er mwyn sicrhau bod iechyd cyhoeddus defnyddwyr yn cael ei gynnal.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau yn ystod y cyfnod hwn, mae croeso i chi gysylltu â'r Tîm Gwarchod yr Amgylchedd fel arfer y ffôn (01597 826000) neu drwy e-bost (environmental.protection@powys.gov.uk).

Gellir cael rhagor o wybodaeth yma http://www.dwi.gov.uk/private-water-supply/index.htm

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu