SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hwb ariannol i gynghorau gan Lywodraeth y DU yn cael ei groesawu

Image of generic Welsh covid-19 news graphic

22 Ebrill 2020

Image of generic Welsh covid-19 news graphicMae'r newyddion y gallai cynghorau ledled Cymru dderbyn £95m mewn cyllid ychwanegol wrth iddynt barhau i ymateb i bandemig y coronafeirws wedi cael ei groesawu gan Gyngor Sir Powys.

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU yr wythnos diwethaf (18 Ebrill) ei bod yn darparu £1.6 biliwn yn ychwanegol ar gyfer cynghorau ledled y DU fel y gallant barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a chefnogi'r rhai sydd ei angen fwyaf.

Mae'r Cyngor yn gobeithio y caiff yr arian ei drosglwyddo'n syth i holl gynghorau Cymru gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn derbyn y £95m gan Lywodraeth y DU.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gyllid: "Fel pob cyngor yng Nghymru, rydym yn wynebu heriau ariannol sylweddol o ganlyniad i bandemig y coronafeirws felly mae'r cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU yr wythnos ddiwethaf am y cyllid ychwanegol yn cael ei groesawu'n fawr.

"Rydym yn gweld colledion sylweddol i'n hincwm, er enghraifft o ganolfannau hamdden, yn ogystal â mwy o alw a chostau ar gyfer rhai gwasanaethau, megis tai. Bydd yr arian ychwanegol hwn, a allai fod gwerth tua £4 miliwn i Bowys, yn sicr yn helpu.

"Rydym yn gweithio'n agos gyda chynghorau eraill a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn deall maint y broblem sy'n wynebu llywodraeth leol yng Nghymru.

"Rydym yn ddiolchgar am y cymorth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i'n preswylwyr a'n busnesau wrth i ni gydweithio mewn ymateb i'r amseroedd digyffelyb hyn. Fodd bynnag, rwy'n gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn trosglwyddo'r cyllid hwn ar unwaith i gynghorau ledled Cymru."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu