SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Staff y Cyngor yn gwneud galwadau lles i drigolion sy'n gwarchod oherwydd eu bod yn fwy agored i niwed

Collage of council staff

Ebrill 23, 2020

Collage of council staff  Yn ystod yr wythnosau diweddar, mae staff Cyngor Sir Powys wedi bod yn gwneud galwadau lles i drigolion Powys sy'n gwarchod oherwydd eu bod yn fwy agored i niwed.

Mae staff y cyngor wedi cysylltu dros y ffôn ag ychydig dan 3,000 o bobl yn y sir sydd wedi derbyn llythyrau gan Brif Swyddog Meddygol Llywodraeth Cymru yn dweud wrthynt am gymryd rhagor o fesurau i'w cadw eu hunain yn ddiogel.

Gan weithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) a'r timau Cysylltwyr Cymunedol, mae'r staff, sy'n gweithio mewn gwahanol rolau ar draws y Cyngor, wedi bod yn cynnig amrywiaeth o gymorth.

Mae pobl nad ydynt yn gallu gadael eu cartref i siopa wedi cael cynnig help gyda chasglu nwyddau o'r siop a chasglu presgripsiynau.

Mae'r tîm hefyd wedi cynnig cymorth llesiant a chysylltiadau â chynlluniau cyfeillio os oes rhywun yn chwilio am lais cyfeillgar i gael sgwrs.

Y Cynghorydd Graham Breeze yw Aelod Portffolio Cabinet y cyngor â chyfrifoldeb am yr aelodau hyn o staff. Ei sylw oedd: "Mae'n anodd pwysleisio pa mor bwysig yw'r galwadau hyn ar adeg mor anodd i gymaint o bobl yn ein cymunedau.

"Mae'r galwadau'n rhoi tawelwch meddwl i drigolion nad ydynt ar eu pennau'u hunain, a bod yna bobl sy'n gallu darparu cymorth a chanllawiau iddynt.

"Mae'r staff dan sylw wedi ymgymryd â'r dasg enfawr yma gyda brwdfrydedd, ac mae'n rhaid eu llongyfarch ar eu dull llawn cydymdeimlad a dealltwriaeth. Mae'r adborth rwyf wedi'i dderyn yn dweud wrthyf i bod y trigolion sy'n gwarchod oherwydd eu bod yn agored i niwed wedi gwerthfawrogi'r galwadau hyn yn fawr iawn."

Mae'r cyngor yn awyddus i bwysleisio nad yw'r staff byth yn gofyn am unrhyw wybodaeth ariannol personol yn ystod y galwadau hyn, ac maent yn cynnig rhif cyswllt Cyngor Sir Powys i bobl wirio'r sefyllfa os ydynt yn pryderu.

Os oes trigolion yn pryderu nad ydynt wedi derbyn galwad, a hwythau wedi derbyn llythyr gwarchod gan Brif Swyddog Meddygol Llywodraeth Cymru, dylent gysylltu â'r cyngor ar 01597 827460

Llun: Tri aelod o'r staff sydd dros yr wythnosau diwethaf wedi bod yn galw trigolion sy'n gwarchod oherwydd eu bod yn agored i niwed yw Melissa, Marc a Mair.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu