SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Colli Cydweithiwr, Sharon Scanlon

Image of Sharon Scanlon

23 Ebrill 2020

Image of Sharon ScanlonGyda thristwch mawr mae Cyngor Sir Powys yn cyhoeddi bod un o'i aelodau staff wedi marw.

Bu farw Sharon Scanlon o Aberhonddu, aelod o dîm gofal cymdeithasol oedolion y cyngor sir ddydd Iau (23 Ebrill) gyda'r amheuaeth o fod yn dioddef o COVID-19.

Roedd Sharon (58) yn briod gyda dau o blant hŷn ac un wyres.  Roedd Sharon wedi gweithio i'r Cyngor Sir am bedair blynedd.  Roedd yn gydweithiwr gwerthfawr ac yn gyfaill i nifer ohonom a bydd yn cael ei cholli'n fawr.   Mae holl staff y Cyngor, ac yn enwedig y tîm gofal cymdeithasol oedolion yn torri eu calonnau bod eu cyfaill a'u cydweithiwr wedi marw.

Dywedodd Ali Bulman, Cyfarwyddwr Corfforaethol ar faterion Gofal Cymdeithasol: "Rydym wedi ein llorio'n llwyr i fod wedi colli aelod o deulu Powys.  Byddwn yn cofio Sharon fel weithiwr caled ac aelod ymroddedig o'n tîm a oedd yn falch o gefnogi'r bobl yr oedd hi'n gweithio gyda nhw.  Yn fwy na dim, rydym am estyn ein cydymdeimlad dwysaf gyda'i theulu a'i ffrindiau."

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion: "Hoffwn ychwanegu fy nghydymdeimlad personol i deulu Sharon yn ystod y cyfnod anodd hwn.  Roedd ei agwedd ofalgar a phositif yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan ddefnyddwyr y gwasanaeth a chydweithwyr fel ei gilydd."

Ni fyddwn yn darparu unrhyw fanylion pellach a gofynnwn i chi barchu preifatrwydd teulu a chydweithwyr Sharon yn ystod y cyfnod hwn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu