Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Mae pob Canolfan Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref led led Cymru ar gau ar hyn o bryd

Image of English Covid-19 Residents and communities logo

24 Ebrill 2020

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logoYn dilyn cytundeb gyda holl awdurdodau lleol Cymru a Llywodraeth Cymru, mae'r holl Ganolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref led led Powys ar gau ar hyn o bryd i helpu rhwystro lledaeniad y coronafeirws, diogelu'r cyhoedd a'n staff, lleihau'r pwysau ar y GIG, ac arbed bywydau.

Ar hyn o bryd, mae canllawiau'r Llywodraeth yn nodi'n glir iawn fod pob teithio diangen wedi cael ei wahardd. Dim ond am bedwar rheswm y gallwch adael y tŷ; siopa am fwyd, casglu meddyginiaethau, teithio i'r gwaith lle nad yw gweithio o adref yn opsiwn, ac ymarfer corff dyddiol.

Trwy gynllunio gofalus ac ymroddiad ein gweithlu, rydym yn parhau i gasglu'r holl wastraff a deunyddiau ailgylchu o gartrefi ym mhob cwr o'r sir, fel arfer. Os hoffech gael cynhwysyddion ychwanegol ar gyfer deunyddiau ailgylchu ychwanegol, a fydd yn cael eu casglu'n wythnosol, edrychwch ar ein gwefan i ofyn am fwy. Cadwch unrhyw eitemau na allwch eu casglu yn eich cartref tan y bydd y cyfyngiadau'n cael eu llacio.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod o'r Cabinet dros yr Amgylchedd, "Rydym yn gwybod fod trigolion yn defnyddio eu hamser i wneud ychydig o waith atgyweirio ar eu cartrefi ac i glirio siediau a chroglofftydd, ond fe fyddem yn gofyn i chi gadw'r deunyddiau hyn o'r neilltu tan y daw cyfyngiadau'r llywodraeth i ben.

"Y peth pwysicaf ar hyn o bryd yw gostwng lledaeniad y feirws, diogelu'r GIG ac arbed bywydau yma ym Mhowys.

"Rydym yn ddiolchgar am eich amynedd a dealltwriaeth tra byddwn yn gweithio i barhau i gyflwyno gwasanaethau hanfodol a diogelu ein cymunedau yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud." 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu