SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Busnesau Powys yn cynhyrchu cyflenwadau hanfodol i ymladd y Coronafeirws

Image of Welsh Covid-19 Economy logo

24 Ebrill 2020

Image of Welsh Covid-19 Economy logoMae nifer o gwmnïau ym Mhowys yn cynhyrchu cyfarpar a chyflenwadau meddygol hanfodol yn y frwydr yn erbyn coronafeirws.

Yn dilyn galwadau Llywodraeth y Du i fusnesau gynhyrchu rhagor o gyfarpar diogelu personol (PPE) lle bo modd, mae cwmnïau ym Mhowys wedi ymateb i'r alwad.

Un busnes sy'n llwyddo i weithgynhyrchu cyfarpar profi a chyflenwadau ocsigen ar unwaith oherwydd eu rhestr fawr o stoc, yw T S Henderson & Co o'r Gelli Gandryll - un o'r cwmnïau a gyrhaeddodd rownd olaf Dyfarniadau Busnes Powys 2019.

Dywedodd Rob Henderson, y Rheolwr Gyfarwyddwr: "Peirianneg fanwl a phenodol yw ein maes. Yn y 1940au roeddem yn gweithgynhyrchu cydrannau a rhannau i'r peiriannau Rolls Royce Merlin a Griffon a oedd yn gyrru'r Spitfire.

"Unwaith eto mewn adeg pan mae angen mawr ar y wlad, ry'n ni'n chwarae ein rhan. Mae ein cwsmeriaid presennol a newydd yn y gadwyn gyflenwi'n wych i weithio gyda nhw, ond mae'r rheiny yn y GIG sy'n achub bywydau ar y rheng flaen yn ysbrydoli pob un ohonom."

Rhai o'r cwmnïau eraill sy'n helpu yw ffatri Texplan Laura Ashley yn y Drenewydd sy'n gwneud gwisgoedd scrubs i'r ysbytai a Mangar Health yn Llanandras sy'n darparu cyfarpar ar gyfer yr ysbyty maes newydd NHS Nightingale yn Llundain.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion yr Economi, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Rwy'n cymeradwyo busnesau Powys am helpu gyda'r prinder PPE cenedlaethol a chefnogi ein GIG ar yr adeg di-gynsail yma.

"Mae'r rhain yn enghreifftiau gwych o sut y mae busnesau lleol yn defnyddio'u sgiliau a'u cyfarpar er budd y boblogaeth gyfan.

"Rwy'n gwybod bod yna lawer mwy ac rwy'n diolch i bob un ohonyn nhw am eu hymateb a'u darpariaeth anhunanol.

"Mae'r dyddiau hyn yn heriol ac rwy'n gwerthfawrogi nad oes modd i bawb helpu fel hyn, ond lle bynnag y bo modd, rwy'n annog busnesau i ystyried gweithgynhyrchu PPE a chyflenwadau meddygol hanfodol eraill."

Os yw eich busnes â diddordeb mewn darparu neu brynu cyfarpar diogelu personol neu eitemau eraill, ewch i: https://businesswales.gov.wales/news-and-blogs/news/provision-critical-equipment-and-personal-protection-equipment-ppe neu anfonwch e-bost i economicdevelopment@powys.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth am gymorth i fusnesau ym Mhowys i'w gweld yn www.powys.gov.uk/coronavirus/helpforbusinesses

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf ar y coronafeirws (COVID-19) gan y cyngor, ewch i www.powys.gov.uk/coronavirus

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu