SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Capasiti marwdy ychwanegol heb ei agor eto

Image of flowers and candles

24 Ebrill 2020

Image of flowers and candlesMae Cyngor Sir Powys wedi gwrthbrofi honiadau fod cyfleuster marwdy dros dro a sefydlwyd mewn ymateb i coronafeirws wedi dechrau derbyn cyrff eisoes.

Mae'r capasiti marwdy ychwanegol, ar Stad Ddiwydiannol Wyeside, Llanelwedd, wedi cael ei sefydlu gan Gyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys fel rhan o'r ymateb cenedlaethol i'r pandemig Coronafeirws i sicrhau fod capasiti digonol ym Mhowys er mwyn caniatáu trin y sawl sydd wedi marw gydag urddas a pharch.

"Ein gobaith diffuant yw na fydd angen byth am y cyfleuster hwn ond rhaid i ni gynllunio ar gyfer pob posibilrwydd. Er ei fod yn gyflawn, nid yw ar agor, dolch am hynny, gan nad yw wedi bod yn ofynnol eto," dywedd Dr Caroline Turner, Prif Weithredwr Cyngor Sir Powys.

"Hoffwn roi sicrwydd i drigolion fod y cyfleuster a'i weithdrefnau gweithredu yn diwallu'r safonau llym iawn sydd eu hangen i ofalu am y marw. Mae hyn yn cynnwys sicrhau fod bagiau cyrff yn cael eu defnyddio a bod yr holl staff sy'n rhan o weithredu'r cyfleuster wedi derbyn hyfforddiant addas a bod Cyfarpar Diogelu Personol priodol yn cael eu darparu ar eu cyfer.

"Trwy gydol y broses, rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda chyfarwyddwyr angladdau Powys ac mae eu gwybodaeth a'u profiad wedi bod yn eithriadol o ddefnyddiol wrth ddatblygu'r cyfleuster hwn. Maent yn bobl brofiadol, ystyriol a gofalgar ac fe fyddant yn chwarae rôl allweddol o ran y ffordd y caiff yr ymadawedig eu trin yn ddiogel a'u cludo i'r safle pan fydd yn agor.

"Mae ein cyfleuster yn rhan o'r ymateb cenedlaethol i COVID-19, fe'i hariannir gan Lywodraeth Cymru ac mae'n rhan bwysig o ddelio gyda phandemig. Fe fydd yn cynnig capasiti ychwanegol ar gyfer Powys gyfan."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu