Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Sut y gymryd rhan (Y Drenewydd 'Unffordd')

Dyddiadau'r cyfnod ymgynghori cyhoeddus oedd rhwng 8 Mawrth 2019 a 31 Mawrth 2019.  Ni ellir anfon unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig. 

Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i'r diben hwn, o fewn 6 wythnos o ddyddiad y Gorchymyn hwn.

 

Rheolwr Systemau Traffig a Diogelwch
Adran Traffig
Neuadd y Sir
Llandrindod 
Powys
LD1 5LG

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu