SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

A fyddwch chi'n ymuno â pharti stryd rhithwir Powys?

Image of bunting at a street party

28 Ebrill 2020

Image of bunting at a street partyMae trigolion Powys yn cael eu hannog i feddwl am ffyrdd creadigol i ddathlu 75 mlynedd ers y Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE) ar ddydd Gwener, 8 Mai.

Gyda'r partion stryd traddodiadol a digwyddiadau eraill a oedd wedi'u cynllunio yn y sir wedi'u canslo oherwydd Covid-19 a'r angen i gadw pellter cymdeithasol, mae Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog ac Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris, yn galw ar aelwydydd unigol i ddod o hyd i'w ffyrdd unigryw eu hunain o nodi'r achlysur a thalu teyrnged i'r aberth a wnaed.

Gallwch chi ddewis cynnal eich parti gardd bach eich hunan, creu poster i'w arddangos gyda balchder yn eich ffenestr neu goginio pryd bwyd wedi'i greu o'r cynhwysion oedd ar gael 75 mlynedd yn ôl o ddognau'r Ail Ryfel Byd.

Dywedodd y Cynghorydd Harris: "Hoffwn annog cymaint o bobl ag sy'n bosibl i nodi'r achlysur ym mha ffordd bynnag y maen nhw'n ystyried sy'n addas, cyn belled ag y bo'r dathliadau'n cael eu cynnal yn eich cartref neu'ch gardd eich hun gyda'r rhai ry'ch chi byw gyda hwy fel arfer, gan ddilyn canllawiau ar gyfer cadw pellter cymdeithasol cenedlaethol.

"Hoffwn weld pob un ohonom yn gwneud ymdrech i ddweud diolch a nodi'r aberth a wnaed gan ein lluoedd arfog a llawer eraill yn ystod yr Ail Ryfel Byd, pan wnaethant frwydro'n ddewr i ddiogelu rhyddid ein gwlad ac i lawer o bobl eraill ledled Ewrop.

"Beth bynnag ry'ch chi'n penderfynu ei wneud, hoffwn i chi rannu eich cynlluniau a'ch teyrngedau gyda ni drwy tagio tudalen Trydar Cyngor Sir Powys, @CSPowys, a defnyddio #DathliadauVEPowys.

"Byddwn hefyd yn ystyried gwneud rhywbeth yn hwyrach yn y flwyddyn i ddathlu'r achlysur arbennig hwn, ar ôl i fygythiad Covid-19 fynd heibio, gan fod y pen-blwydd mor bwysig."

Mae gan y Lleng Prydeinig Brenhinol cynlluniau ddydd Gwener, 8 Mai, fel a ganlyn:

  • Dwy funud o dawelwch am 11am;
  • Gweddarllediad Diwrnod VE byw am 11.15am;
  • Eiliadau cenedlaethol o Gofio a Diolchgarwch;
  • Cyd-ganu cân Vera Lynn 'We'll Meet Again' am 9pm ar draws y DU.

Mae hefyd pecynnau dysgu ar y thema Diwrnod VE ar gael i blant 7 - 14 oed.  Gellir lawrlwytho'r pecyn o wefan y Lleng Prydeinig Brenhinol.

Mae Diwrnod VE 75 hefyd yn trefnu 'Llwnc Destun i Arwyr yr Ail Ryfel Byd' am 3pm ddydd Gwener, 8 Mai.  Mae pobl yn cael eu hannog i ymuno o ddiogelwch eu cartrefi eu hunain trwy godi ar eu traed a chodi gwydraid o'u dewis ac i gyflwyno'r llwnc destun canlynol: "I'r rhai a roddodd gymaint, rhown ein diolch.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu