SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Staff y Cyngor yn cael eu hadleoli i gefnogi gwasanaethau hanfodol

Image representing redeployment

28 Ebrill 2020

Image representing redeploymentMae cannoedd o aelodau staff wedi cael eu hadleoli i gefnogi gwasanaethau mwyaf hanfodol y cyngor yn ôl Cyngor Sir Powys.

Buodd tîm adleoli'r cyngor yn brysur yn symud a pharatoi ei staff trwy eu hailhyfforddi a'u hadleoli i'w helpu i gefnogi gwasanaethau hanfodol a diogelu cymunedau ledled Powys.

Mae'r cyngor yn galw ar y staff yma i ymateb i bandemig Covid-19 a welodd y cyngor yn gweithredu ei gynllun parhad busnes yn ôl ym mis Mawrth. Trwy roi'r cynllun hwn ar waith gall y cyngor ganolbwyntio ar weithgareddau sy'n hanfodol i'w fusnes.

"Buodd ein tîm adleoli'n gweithio'n ddiflino dros yr wythnosau diwethaf i weld pa staff all wneud y gwaith a threfnu i'w hailhyfforddi'n llawn. Mae'r Cyngor yn gwneud hyn i lenwi swyddi a adawyd yn wag gan gydweithwyr na allan nhw weithio oherwydd cyflyrau iechyd isorweddol a rheolau gwarchod, neu oherwydd eu bod yn hunan-ynysu gyda symptomau Covid-19," meddai'r Cynghorydd Graham Breeze, Aelod y Cabinet ar faterion Llywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu.

"Yn ogystal, rydym wedi galw ar staff eraill a'u hadleoli i'n helpu gyda gwasanaethau sy'n gweld cynnydd mewn galw, megis incwm a dyfarniadau a gwasanaethau cwsmeriaid.  

"Nid yw lleoli ein gweithlu i swyddi gwag sy'n cydweddu â'u medrau yn waith hawdd, nac ychwaith trefnu a darparu'r hyfforddiant ychwanegol. Mae'r tîm wrthi ar hyn o bryd yn prosesu gwaith mis mewn wythnos sy'n ymdrech anhygoel ac rydym yn ddiolchgar iddynt am eu gwaith caled."

"Hyd yma ry'n ni wedi galw ar dros 750 o aelodau staff ar ein rhestr adleoli a byddwn yn defnyddio eu sgiliau mewn meysydd fel hybiau gofal plant, casgliadau gwastraff ac ailgylchu, incwm a dyfarniadau, gwasanaethau cymdeithasol, gofal yn y cartref a gwasanaethau cwsmeriaid.

"Hoffen ni ddiolch i'n cydweithwyr sydd wedi camu i'r swyddi gwahanol yma'n anhunanol i sicrhau y gallwn gynnal y gwasanaethau hanfodol yma ar draws Powys yn ystod yr amser anodd sydd ohoni. Gyda eu cefnogaeth a'u hymrwymiad gallwn edrych ar ôl ein trigolion mwyaf bregus a chadw ein cymunedau'n ddiogel,' meddai'r Cynghorydd Breeze.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu