SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gosod wyneb newydd ar ffyrdd Powys

Image of a road surface

29 Ebrill 2020

Image of a road surfaceMae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd gwaith yn cychwyn dydd Llun 4 Mai 2020 i osod wyneb newydd ar rai o ffyrdd Powys. 

Bydd y broses yn cynnwys chwistrellu bitumen ar y ffordd ac yna gosod graean glân ('tar and chip').  Bydd y gwaith yn cychwyn dydd Llun nesaf (os bydd y tywydd yn caniatáu) a bydd yn cael ei wneud gan y contractwyr RMS ar ran y cyngor.  Y gobaith yw gorffen y gwaith o fewn 6 - 7 wythnos.

Fel esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Mae hwn yn waith tymhorol sydd i'w wneud rhwng mis Mai a Medi.  Fe wnaethom nodi'r ffyrdd hynny sydd i'w trin y llynedd ac mae'r gwaith o baratoi'r safleoedd eisoes wedi'i wneud.  Os na fydd y gwaith hwn yn cael ei wneud, mae yna berygl y bydd y ffyrdd yn dirywio ymhellach a fydd yn golygu gwaith trwsio ychwanegol.

"Mae'r staff priffyrdd wedi derbyn yr hyfforddiant a'r cyfarpar priodol i gadw eu hunain a'r cyhoedd yn ddiogel wrth wneud y gwaith a bydd staff yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol.

"Hoffwn ddiolch i'n staff am eu gwaith caled dros y cyfnod hwn ac am gefnogaeth ac amynedd ein trigolion, diolch yn fawr."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu