Ymchwiliad i garcasau wedi'u dympio

Image of some sheep

29 Ebrill 2020

Image of some sheepMae'r cyngor sir yn ymchwilio i nifer o garcasau ŵyn sydd wedi'u dympio o bont yng nghanolbarth Powys.

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys wrthi'n ymchwilio i'r digwyddiad yn ardal Llananno - dyma'r ail ddigwyddiad yn y sir y mis hwn.

Yn sgil y digwyddiad mae'r gwasanaeth am atgoffa'r gymuned amaethyddol ym Mhowys unwaith eto i waredu carcasau anifeiliaid yn y ffordd gywir.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, yr Aelod Cabinet dros Safonau Masnach: "Mae'n hynod siomedig, er gwaethaf y rhybuddion a roddwyd o'r blaen, ein bod wedi cael ail ddigwyddiad yn y sir.  Mae dympio carcasau yn fater difrifol ac mae'n gallu arwain at risg gwirioneddol o glefyd yn ogystal â niweidio enw da'r gymuned ffermio.

"Mae'r gyfraith yn glir ac yn angenrheidiol  i reoli lledaeniad clefydau i anifeiliaid eraill ac i ddiogelu'r gadwyn fwyd ddynol.  Mae torri'r gofynion hyn yn fygythiad i iechyd pobl ac anifeiliaid.

"Atgoffir ffermwyr ei fod yn ofynnol o dan Reoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodaeth) (Cymru) 2014 fod pob carcas yn cael ei gasglu, ei gludo a'i waredu mewn modd cymeradwy.

"Os nad yw ffermwyr yn dilyn y rheoliadau hyn yna byddwn yn ymchwilio ac yn cymryd y camau priodol," meddai'r Cynghorydd Evans.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth am y digwyddiad hwn, dylent gysylltu â Safonau Masnach ar 01597826031.

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am y rheoliadau drwy fynd i adran cyngor busnes www.powys.gov.uk/tradingstandards a chlicio ar iechyd a lles anifeiliaid.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu