SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn rhybuddio am alcohol sy'n beryglus o gryf

Image of Spirytus (rectified spirit)

30 Ebrill 2020

Image of Spirytus (rectified spirit) Mae Cyngor Sir Powys wedi codi pryderon ynglŷn â sut mae cynnyrch alcohol sy'n cael ei werthu gydag ABV o 95% yn cael ei labelu.

Nid yw'r labelu ar Spirytus (gwirod coeth) yn ddigon clir yn ôl y cyngor a gall hyn ddrysu pobl pan mae'n cael ei werthu yn yr adran alcohol mewn siopau.

Bellach mae Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor yn dweud wrth gwsmeriaid am beidio ag yfed gwirod o'r fath ar ei ben ei hun. Mae'r gwasanaeth hefyd wedi derbyn gwybodaeth bod yr alcohol wedi cael ei farchnata fel cynnyrch sy'n 'addas fel diheintydd', sy'n gwbl anghywir.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Nid yw'n dderbyniol cynnig cynnyrch bwyd a diod i gwsmeriaid heb labeli a chyfarwyddiadau clir. Mae hawlio bod y cynnyrch yma'n addas i'w ddefnyddio fel diheintydd yn gwbl anghywir.

"Mae ein swyddogion safonau masnach yn cydweithio â phartneriaid i orfodi deddfwriaeth lem sy'n sicrhau bod cynnyrch o'r fath yn cael ei labelu gyda chyfarwyddiadau clir ar sut i'w ddefnyddio, a'u bod yn diwallu safonau diogelwch."

Dywedodd Arweinydd Proffesiynol y cyngor ar Safonau Masnach, Clive Jones: "Ry'n ni'n gwybod y gall y cynnyrch alcohol yma fod ar werth mewn siopau. Ry'n ni am i gwsmeriaid sy'n barod i ymddiried mewn labeli wybod am hyn ar unwaith.

"Mae alcohol gydag ABV o 95% yn rhy gryf i'w yfed ar ei ben ei hun fel diod siot. Ry'n ni'n amau nad yw'r labelu ar y cynnyrch yma'n ddigonol. Er enghraifft, efallai nad yw'r cyfarwyddiadau ar sut i'w ddefnyddio yn Saesneg ac felly mae hyn yn peryglu pobl sy'n ei yfed heb ddŵr, neu ar ei ben ei hun.

"Mae gan y rhan fwyaf o ddiodydd gwirod ABV o tua 40 y cant, felly mae Spirytus ddwywaith yn gryfach na gwirodydd arferol. Dydyn ni ddim am i bobl gamddefnyddio y cynnyrch a thrwy hynny peryglu eu hiechyd ac hyd yn oed eu bywydau. Ar ben hynny mae hawlio bod y cynnyrch yn addas fel diheintydd yn drysu cwsmeriaid mwy fyth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu