Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Cynlluniau i agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi yn cael eu hystyried

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logo

5 Mai 2020

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logo Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae pob Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi ym Mhowys a ledled Cymru ar gau ar hyn o bryd.

"Fodd bynnag, mae cynlluniau am sut a phryd i ailagor y cyfleusterau hyn yn cael eu hystyried gan holl awdurdodau lleol Cymru, ar y cyd â Llywodraeth Cymru." eglurodd y Cynghorydd Hulme, yr Aelod Cabinet dros Wastraff ac Ailgylchu.

"Er mwyn i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi ailagor, mae'n hanfodol eu bod yn gallu gweithredu'n ddiogel, gan ddiogelu ein preswylwyr a'n staff ac i leihau lledaeniad y coronafeirws.  Pan fyddant yn ailagor, bydd cyfyngiadau ar waith a dim ond os nad oes unrhyw ddewis arall y dylid ymweld â nhw.   Bydd angen i breswylwyr ddilyn rheolau'r safle ac mae'n debygol y bydd rhaid ciwio.

"Byddwn yn rhannu ein cynlluniau â phreswylwyr unwaith y byddant wedi'u cadarnhau.

"Mae llawer o breswylwyr yn defnyddio'r amser hwn yn y cartref i fynd i'r afael â phrosiectau DIY ac i glirio siediau a garejys, ac ati.  Serch hynny, ni ystyrir cael gwared â gwastraff o ganlyniad i hynny yn hanfodol o dan reolau'r cyfyngiadau symud cyfredol.

"Mae ymrwymiad ein criwiau yn ystod y pandemig wedi bod yn hollol gadarn. O ganlyniad i'w gwaith caled, ac er gwaethaf prinder staff a chanllawiau gwaith gwahanol, mae gwasanaethau casglu o ymyl y ffordd wedi parhau fel arfer ar draws y sir.  Rydym yn gofyn bod unrhyw wastraff na ellir ei gasglu trwy gasgliadau arferol o ymyl y ffordd yn cael ei storio gartref tan fod cyfyngiadau'r llywodraeth yn cael eu llacio."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu