Cofiwch gadw eich pellter - arhoswch bellter Alun Wyn Jones i ffwrdd o'ch cydweithiwr

Cartoon image of Alun Wyn Jones next to two metre measurement

6 Mai, 2020

Cartoon image of Alun Wyn Jones next to two metre measurementYdych chi'n llwyddo i gadw eich pellter pan ewch chi allan?

Os ydych chi'n cael trafferth i gofio'r rheol 2m dyma rai pethau sy'n debyg:   uchder drws, hyd gwely, soffa, bath neu fwrdd syrffio.  Neu os yw'n haws, meddyliwch am selebs sy'n enwog am eu taldra, beth am John Cleese, Peter Crouch neu Alun Wyn Jones.

Gofynnir i drigolion Powys gadw ati i ddilyn canllawiau'r coronafeirws a gyhoeddwyd am y tro cyntaf ar 24 Mawrth yng Nghymru wrth i nifer yr achosion o'r clefyd a gofnodwyd yn y sir godi.

Mae hefyd yn bwysig peidio gwneud unrhyw deithiau diangen a golchi eich dwylo'n rheolaidd.

Os ydych chi'n gadael y cartref i wneud ymarfer corff, dylech wneud hyn yn agos i'ch cartref a pheidio gwneud unrhyw weithgareddau peryglus a allai gynyddu'r pwysau ar y gwasanaethau brys.  Dylech hefyd ystyried tirfeddianwyr a chadw unrhyw gŵn dan reolaeth bob amser. 

Gofynnir i bobl o du allan i'r sir i barhau i gadw i ffwrdd o'r ardal, ond byddwn yn croesawu ymwelwyr nôl pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Hoffwn atgoffa pawb i gadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru ar y Coronafeirws gan gynnwys y rheolau cadw pellter cymdeithasol.  Nid yw bygythiad Covid 19 ar y sir wedi diflannu ac mae angen i ni barhau i ddiogelu ein hiechyd ac iechyd ein teuluoedd, ffrindiau a chymdogion."

Mae'r cyngor cyfredol gan Lywodraeth Cymru yn nodi: Arhoswch gartref

  • Cofiwch dylech fynd allan ar gyfer bwyd, rhesymau iechyd neu waith hanfodol yn unig
  • Arhoswch 2 metr (6 troedfedd) i ffwrdd o bobl eraill
  • Golchwch eich dwylo yn syth ar ôl i chi gyrraedd gartref

Gallwch ledaenu'r feirws hyd yn oed os nad oes gennych symptomau

Peidiwchâ gadael eich cartref os oes gennych chi neu rywun ry'ch chi'n byw gyda nhw naill ai:

  • tymheredd uchel
  • peswch newydd, parhaus

Ewch i wefan GIG Cymru os oes gennych symptomau

Gwybodaeth ychwanegol:

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-aros-gartref-chadw-draw-oddi-wrth-bobl-eraill

https://llyw.cymru/gadael-y-cartref-i-wneud-ymarfer-corff-canllawiau

https://naturalresources.wales/days-out/the-countryside-codes/?lang=cy

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu