SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Apêl i aros gartref

Banner

Mai 7, 2020

Banner

Mae Cyngor Sir Powys wedi cefnogi galwadau gan Lywodraeth Cymru i ymwelwyr aros i ffwrdd o Gymru tan codi'r cyfyngiadau cenedlaethol.

 

Mewn llythyr agored a gyhoeddwyd gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford ac uwch-swyddogion o Gymru cyn penwythnos gŵyl y banc, mae'n galw ar bobl i aros gartref ac hefyd i beidio dod i unrhyw ail-gartrefi yn y wlad.

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Rydym yn llwyr ategu'r galw ar ymwelwyr i aros i ffwrdd tan ymlacio'r cyfyngiadau cenedlaethol.   Mae'r cyfraddau heintio a nifer y marwolaethau yn y wlad wedi arafu, ond nid yw'r perygl drosodd eto ac mae'n rhaid i ni fod yn wyliadwrus.

 

"Fe allai unrhyw gynnydd yn y gyfradd trosglwyddo haint o ganlyniad i anwybyddu'r mesurau cadw pellter cymdeithasol a'r cyfyngiadau symud gael effaith ysgubol ar ledaenu'r feirws.  Byddai cynnydd bychan yn nifer y rhai sy'n cael eu heintio'n golygu colli cannoedd o fywydau ar draws y sir ac rwy'n annog ymwelwyr i aros i ffwrdd.  Bydd Powys yn dal i fod yma pan fydd yn ddiogel i ddod".

 

Mae'r llythyr agored a gefnogwyd gan Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA), y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Bwrdd Plismona Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn a Chadeirydd Grŵp Prif Swyddogion Cymru, y Prif Gwnstabl Carl Foulkes, yn galw ar bobl i aros gartref gan bwysleisio nad yw teithio i ail gartref yn daith hanfodol a'i fod yn drosedd.

"Rydym wedi ysgrifennu at berchnogion cartrefi gwyliau yn y sir yn eu hatgoffa o'u cyfrifoldebau ac yn eu hannog i aros i ffwrdd am nawr.  Mae'n siŵr ei fod yn demtasiwn gyda phenwythnos gŵyl y banc a'r tywydd braf i ddod i Bowys, ond nid nawr yw'r amser.  Nid ydym am risgio ail don o haint, byddai'r effaith ar ein trigolion a'r economi'n rhy ddifrifol i'w ystyried," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu