SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llyfrgelloedd a Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff o'r Cartref ddim i agor eto

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logo

11 Mai 2020

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logo Ni fydd llyfrgelloedd a chanolfannau ailgylchu gwastraff o'r tŷ'n agor eto ym Mhowys tan ei fod yn ddiogel i drigolion a staff, dywedodd Cyngor Sir Powys.

Yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru, mae'r cyngor sir yn ystyried sut i ailagor rhai llyfrgelloedd a chanolfannau ailgylchu.  Fodd bynnag, mae llawer o waith i'w wneud cyn gallu ailddechrau unrhyw wasanaeth ym Mhowys - ni fydd unrhyw wasanaeth yn cychwyn tan y bydd y cyngor yn hyderus fod mesurau yn eu lle i leihau'r risg o heintio ac ymledu'r covid-19 ymysg staff a chwsmeriaid.

Yn ôl y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Yr Economi a'r Amgylchedd, Nigel Brinn: "Mae angen i ni fod yn hollol siŵr fod ein llyfrgelloedd a'n canolfannau ailgylchu'n ddiogel i gwsmeriaid a staff cyn gallu ystyried eu hagor.  Ni allwn ruthro'r broses honno felly 'does dim disgwyl gweld gwasanaethau lleol yn agor yn fuan.   Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth bellach ar ail-gyflwyno gwasanaethau cyn gynted ag y daw gwybodaeth gywir i law.  Yn y cyfamser bydd ein gwasanaeth casglu sbwriel a'r gwasanaeth ailgylchu rheolaidd yn parhau fel arfer dros y cyfnod hwn, a bydd unrhyw lyfrau sydd wedi'u benthyg yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig ac unrhyw ddirwyon yn cael eu hepgor am y tro, felly cadwch y llyfrau adref am nawr."

Mae e-adnoddau'r llyfrgell ar gael drwy'r dydd bob dydd, heb unrhyw risg o haint!  Felly logiwch ymlaen i fenthyg e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronau ac e-gomics a dilyn tudalennau cyfryngau cymdeithasol am adnoddau a gweithgareddau eraill ar-lein.  Gall aelodau'r llyfrgell gyrraedd Ancestry.com o'ch cyfrifiaduron cartref tan 31 Mai 2020.

Os ydych angen unrhyw helpu i greu cyfrifon a benthyg e-adnoddau, cysylltwch â'r gwasanaeth llyfrgelloedd ar library@powys.gov.uk

Os nad ydych wedi defnyddio'r llyfrgell o'r blaen, gallwch ymuno ar-lein yma: https://cy.powys.gov.uk/article/2864/Ymuno-ar-llyfrgell

Am ragor o wybodaeth am gasglu sbwriel a'r deunydd ailgylchu, ewch i:  https://cy.powys.gov.uk/article/752/Diwrnod-casglu-biniau

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu