SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Casgliadau Gwastraff Swmpus i ailgychwyn

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logo

13 Mai 2020

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logoBydd casgliadau gwastraff swmpus, a waharddwyd dros dro ar ddechrau'r cyfyngiadau symud, nawr yn ailgychwyn ac ar gael i'w trefnu ar-lein.

Dywedodd y Cyng Heulwen Hulme, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Gydol pandemig y coronafeirws, ac er gwaethaf prinder staff a gwahanol ganllawiau gweithio, mae'r casgliadau o ymyl y ffordd wedi parhau yn ôl yr arfer ar draws y sir. Yr unig eithriad i hyn oedd atal trefniadau i gasglu gwastraff swmpus. Roedd hyn yn caniatáu i ni ganolbwyntio ein hadnoddau ar gasglu sbwriel a gwastraff ailgylchu o aelwydydd ar adeg dyngedfennol. Erbyn hyn, fodd bynnag,  ry'n ni mewn sefyllfa i adfer y gwasanaeth yma i drigolion sy'n dymuno trefnu i ni gasglu eitem swmpus o wastraff."

Gallwch trefnu ar-lein i ni gasglu'r eitemau, ac ar hyn o bryd mae cyfyngiad o 10 casgliad bob dydd o bob depo. Am yr ychydig wythnosau cyntaf, ni fyddwn yn gallu casglu unrhyw oergell, rhewgell neu deledu gan nad oes gennym gontractwr sy'n gallu ailgylchu'r eitemau trydan peryglus hyn drosom ar hyn o bryd. Fel o'r blaen, gallwch drefnu i ni gasglu hyd at dair eitemau safonol  o wastraff swmpus am £30.

Ar ddiwrnod y casglu, rhaid i'r eitemau dan sylw gael eu gadael y tu allan, mor agos â phosibl at derfyn y tŷ. Ni fydd criwiau'n gallu mynd i mewn i'ch eiddo neu symud eitemau o'r tŷ, y siediau neu'r garej.

I gael rhagor o fanylion ac i drefnu i ni ddod i gasglu eitemau swmpus, ewch i: https://cy.powys.gov.uk/sbwrielacailgylchu

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu