SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beth mae Cyngor Sir Powys yn ei wneud o ran cam-drin domestig?

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid i leihau achosion o gam-drin domestig a'i wneud yn llai derbyniol mewn cymdeithas.

SAFLE GADAEL

Cam-drin domestig yw un o'r prif resymau dros dderbyn plant i ofal ym Mhowys.  Mae hefyd yn cael effaith cymdeithasol, iechyd ac economaidd negyddol sylweddol ar ein cymunedau.   I fynd i'r afael â hyn rydym yn:

  • Hyfforddi ein staff ar drais yn derbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
  • Ariannu asiantaethau lleol er mwyn gallu cynnig lloches a gwasanaethau i ddioddefwyr a'r rhai sydd wedi dianc.
  • Gweithio gydag awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru trwy strategaeth leol sef   Safer Lives, Healthier Relationships Strategy [1MB]   
  • Gweithio gyda Chymorth i Fenywod i ddatblygu'r fenter "Ask Me" a gafodd ei beilota ym Mhowys. 
  • Casglu a chyhoeddi data ar ba mor helaeth mae achosion o gam-drin domestig, trais rhywiol a thrais yn erbyn menywod yn unol â'n dyletswyddau dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. 

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu