HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Arolwg Ysgol Uwchradd Gwernyfed

Image of teacher and pupils in classroom

14 Mai 2020

Image of teacher and pupils in classroomCyhoeddodd Cyngor Sir Powys y bydd tîm o uwch-swyddogion addysg yn cefnogi ysgol uwchradd a farnwyd i fod angen "gwelliant sylweddol" yn dilyn arolwg.

Mae swyddogion addysg wedi dechrau gweithio gyda staff a llywodraethwyr Ysgol Uwchradd Gwernyfed i sicrhau eu bod yn mynd i'r afael ar frys â'r meysydd hynny a nodwyd gan Estyn i fod angen gwella.

Yn dilyn cyhoeddi'r adroddiad, bydd yr ysgol yn llunio cynllun gweithredu sy'n manylu sut y byddant yn mynd i'r afael ag argymhellion yr arolwg.  Bydd Estyn yn monitro cynnydd yr ysgol tua 12 mis ar ôl cyhoeddi'r adroddiad.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rydym yn gweithio gydag uwch-swyddogion Ysgol Uwchradd Gwernyfed i sicrhau eu bod yn derbyn y gefnogaeth angenrheidiol.  Mae'r ysgol yn uchel ei pharch yn y gymuned ond mae'n wynebu heriau sydd angen sylw.

"Gyda phawb yn gweithio gyda'i gilydd, credwn y bydd yn bosibl iddynt fynd i'r afael â'r problemau a nodwyd gan Estyn er mwyn codi disgwyliadau a rhoi'r hyder i rieni a dysgwyr sydd ei angen yn yr ysgol."

Dywedodd Diane Hebb, Cadeirydd Dros Dro Llywodraethwyr Ysgol Uwchradd Gwernyfed: "Mae cymuned Ysgol Gwernyfed yn siomedig iawn â chanlyniad yr arolwg ond yn bles gyda'r agweddau positif sydd yn yr adroddiad.

"Rydym yn benderfynol o wneud y peth iawn o ran y materion dan sylw ac mae'r staff eisoes yn rhan o'r trafodaethau ar y mesurau i wella.  Mae angen pawb i gydweithio wrth i ni fwrw ati i sicrhau y gallwn gynnig y profiadau a'r deilliannau dysgu gorau i bob un o'n disgyblion."

Gallwch weld copi llawn o'r adroddiad ar wefan Estyn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu