SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arolwg Ysgol Uwchradd Gwernyfed

Image of teacher and pupils in classroom

14 Mai 2020

Image of teacher and pupils in classroomCyhoeddodd Cyngor Sir Powys y bydd tîm o uwch-swyddogion addysg yn cefnogi ysgol uwchradd a farnwyd i fod angen "gwelliant sylweddol" yn dilyn arolwg.

Mae swyddogion addysg wedi dechrau gweithio gyda staff a llywodraethwyr Ysgol Uwchradd Gwernyfed i sicrhau eu bod yn mynd i'r afael ar frys â'r meysydd hynny a nodwyd gan Estyn i fod angen gwella.

Yn dilyn cyhoeddi'r adroddiad, bydd yr ysgol yn llunio cynllun gweithredu sy'n manylu sut y byddant yn mynd i'r afael ag argymhellion yr arolwg.  Bydd Estyn yn monitro cynnydd yr ysgol tua 12 mis ar ôl cyhoeddi'r adroddiad.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rydym yn gweithio gydag uwch-swyddogion Ysgol Uwchradd Gwernyfed i sicrhau eu bod yn derbyn y gefnogaeth angenrheidiol.  Mae'r ysgol yn uchel ei pharch yn y gymuned ond mae'n wynebu heriau sydd angen sylw.

"Gyda phawb yn gweithio gyda'i gilydd, credwn y bydd yn bosibl iddynt fynd i'r afael â'r problemau a nodwyd gan Estyn er mwyn codi disgwyliadau a rhoi'r hyder i rieni a dysgwyr sydd ei angen yn yr ysgol."

Dywedodd Diane Hebb, Cadeirydd Dros Dro Llywodraethwyr Ysgol Uwchradd Gwernyfed: "Mae cymuned Ysgol Gwernyfed yn siomedig iawn â chanlyniad yr arolwg ond yn bles gyda'r agweddau positif sydd yn yr adroddiad.

"Rydym yn benderfynol o wneud y peth iawn o ran y materion dan sylw ac mae'r staff eisoes yn rhan o'r trafodaethau ar y mesurau i wella.  Mae angen pawb i gydweithio wrth i ni fwrw ati i sicrhau y gallwn gynnig y profiadau a'r deilliannau dysgu gorau i bob un o'n disgyblion."

Gallwch weld copi llawn o'r adroddiad ar wefan Estyn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu