Hanes yn Dechrau yn y Cartref

Image of a father and son looking at old photographs

21 Mai 2020

Image of a father and son looking at old photographs Ymgyrch cenedlaethol newydd yw 'Hanes yn Dechrau yn y Cartref'sy'n anelu at gysylltu pobl drwy sgyrsiau am hanes ac i gasglu a rhannu'r sgyrsiau, atgofion a'r storïau hyn trwy dudalen Facebook a Twitter yr ymgyrch.  Cefnogir 'Hanes yn Dechrau yn y Cartref' yn lleol gan Wasanaeth Archifau Cyngor Sir Powys.

Y syniad y tu ôl i'r ymgyrch yw annog cenedlaethau gwahanol mewn teuluoedd i gysylltu neu ail-gysylltu drwy ddarganfod ffeithiau nad oeddent yn gwybod o'r blaen neu storïau teuluol, rhannu atgofion, profiadau ac arbenigedd ac yna casglu sgyrsiau a chanfyddiadau ar gyfer y dyfodol. 

Dywedodd Gary Tuson, Archifydd y Sir yn Swyddfa Cofnodion Norfolk ac Arweinydd yr Ymgyrch 'Hanes yn Dechrau yn y Cartref': "Mae COVID-19 wedi creu pob math o heriau megis, pobl yn gorfod bod ar wahân, unigrwydd, caledi, yr angen i fod yn gadarn, pŵer y gymuned a'r awydd i helpu ein gilydd.  Mae 'Hanes yn Dechrau yn y Cartref' yn berffaith ar gyfer y cyfnod hwn pan nad yw pobl yn gallu ymweld ag aelodau o'u teulu oherwydd y cyfyngiadau presennol.   Mae'n ffordd hwylus i dreulio amser gyda'ch gilydd dros y ffôn, trwy FaceTime, Zoom, WhatsApp neu apiau eraill.  A chyda cymaint o bwyslais ar iechyd meddwl a lles yn ystod y cyfyngiadau symud, mae'r ymgyrch yn ffordd ddelfrydol i bobl ymgysylltu â'r '5 cam lles':  Cysylltu, Rhoi, Bod yn Egnïol, Cymryd Sylw a Pharhau i Ddysgu."

Ychwanegodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant: "Rydym yn gyffrous iawn i fod yn rhan o'r ymgyrch 'Hanes yn Dechrau yn y Cartref' sy'n annog sgyrsiau am hanes ac i gymryd camau i gysylltu ag aelodau o'r teulu yn ddigidol.  Mae Archifau Powys ar gau ar hyn o bryd oherwydd y Coronafeirws ac mae'n cynnwys cyfoeth o gofnodion gwreiddiol y gellir eu defnyddio ar gyfer ymchwilio i hanes teulu, ond hyd nes y gallwn agor eto mae hon yn ffordd wych o rannu eich ymchwil, eich atgofion a'ch profiadau ar-lein."

Ychwanegodd Gary: "Mae 'Hanes yn Dechrau yn y Cartref' yn fenter amserol iawn a fydd yn helpu unigolion i gymryd camau bach i ail-gynnau sgyrsiau gyda'u teuluoedd am y gorffennol.  Bydd yr ymgyrch yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar y gorffennol o fewn teuluoedd, gyda'r nod o sbarduno sgyrsiau am agweddau o blentyndod ac o fod yn oedolyn ar draws y cenhedlaethau, megis tegannau, bwyd, pethau gwerthfawr ac atgofion.  Bob wythnos, byddwn yn canolbwyntio ar wahanol themâu am y gorffennol ac annog pobl i ddechrau sgwrs amdano, i gymryd rhan mewn gweithgareddau ac yna i gofnodi rhywbeth amdano ac os ydyn nhw'n dymuno, rhannu'r hyn maen nhw wedi darganfod ar ein tudalen Facebook -  www.facebook.com/historybeginsathome a chyfrif Twitter - https://twitter.com/BeginsHistory."

Mae cymryd rhan yn 'Hanes yn Dechrau yn y Cartref' yn hawdd - dechreuwch drwy ofyn i berthynas am un o'i hen rysetiau a'i rhannu, dewch o hyd i lun o hoff degan plentyndod aelod o'r teulu a'i rhannu, hen lythyr caru (neu un newydd), neu gofynnwch iddyn nhw am stori neu atgof doniol, anhygoel, diddorol, anghredadwy neu wahanol o'u gorffennol.  Pwy a ŵyr beth y byddwch yn darganfod!

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu