Aros gartref

Image of Welsh stay home image

22 Mai 2020

Image of Welsh stay home imageAtgoffwyd y rhai sy'n bwriadu ymweld â Phowys fod cyfyngiadau COVID-19 yng Nghymru yn wahanol i rai Lloegr, ac y dylent aros gartref.

Mae'r cyfyngiadau cenedlaethol yng Nghymru wedi'u hymestyn gan Lywodraeth Cymru ac mae hyn yn benderfyniad y mae Cyngor Sir Powys yn ei gefnogi.

Mae Mark Drakeford, Prif Weinidog Senedd Cymru, wedi cadarnhau y bydd y cyfyngiadau presennol gydag ond ychydig o newidiadau, gan gynnwys agor canolfannau garddio ac ymarfer corff lleol, yn parhau i fod mewn grym tan yn nes ymlaen y mis hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys; "Rydym yn cefnogi'n gryf y galwad y dylai ymwelwyr aros i ffwrdd nes bod y cyfyngiadau cenedlaethol wedi'u llacio.  Mae'r wlad wedi gweld y cyfraddau heintio yn arafu ynghyd â nifer y marwolaethau, ond nid yw hyn yn golygu ein bod wedi cyrraedd y lan eto ac mae'n rhaid i ni barhau i fod yn wyliadwrus.

"Gallai unrhyw gynnydd yn y gyfradd o drosglwyddo'r haint sy'n cael ei sbarduno gan anwybyddu'r cyfarwyddiadau cadw pellter cymdeithasol a'r cyfyngiadau symudiadau, gael effaith andwyol ar ymlediad y Coronafeirws.  Gallai cynnydd bychan yng nghyfradd yr haint arwain at golli cannoedd o fywydau ar draws y sir ac rwy'n annog ymwelwyr i gadw draw, bydd Powys yn dal i fod yma pan fydd hi'n fwy diogel i ymweld â'r sir.

"Rydym wedi ysgrifennu at berchnogion tai gwyliau yn y sir yn eu hatgoffa o'u cyfrifoldebau ac yn eu hannog i gadw draw am nawr.  Rydym yn gwybod ei fod yn demtasiwn i ddod i Bowys ond nid dyma'r amser ac nid ydym am fentro ail don o'r haint, mae'r canlyniadau i'n trigolion a'r economi yn rhy erchyll i'w ystyried.

"Bydd Powys yn dal i fod yma pan fydd y pandemig yn y gorffennol pell ac yna byddwn wrth ein boddau'n croesawu ymwelwyr yn ôl, ond tan hynny, arhoswch gartref."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu