SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Enw wedi'i ddewis ar gyfer ysgol gynradd newydd

Image of Ysgol Cwm Banwy new head teacher

26 Mai, 2020

Image of Ysgol Cwm Banwy new head teacherMae'r cyngor sir wedi dweud bod ysgol newydd yng ngogledd Powys a fydd yn agor ym mis Medi wedi cael ei henwi.

Ysgol Cwm Banwy fydd enw ysgol yr Eglwys yng Nghymru cyfrwng Cymraeg newydd a fydd yn agor ym mis Medi eleni yn dilyn cau Ysgol Gynradd Gymunedol Banw ac Ysgol Sefydledig yr Eglwys yng Nghymru Llanerfyl ym mis Awst.

Gwnaed y penderfyniad i gyfuno'r ddwy ysgol ac i sefydlu ysgol gynradd newydd, wedi'i lleoli ar safle presennol Ysgol Gynradd Gymunedol Banw yn Llangadfan gan y cyngor sir fis Medi diwethaf.

Bu trafodaeth am enw'r ysgol newydd gyda disgyblion a staff ysgolion Banw a Llanerfyl a gofynnwyd barn y cymunedau lleol hefyd am enw'r ysgol.

Yn ogystal â chytuno ar enw'r ysgol newydd, penodwyd Betsan Llwyd, Pennaeth presennol Ysgol Gynradd Gymunedol Banw yn Bennaeth newydd Ysgol Cwm Banwy.

Dywedodd Emlyn Thomas, Cadeirydd Corff Llywodraethu Dros Dro Ysgol Cwm Banwy: "Mae cynnydd da yn cael ei wneud i gael popeth yn ei le ar gyfer agor Ysgol Cwm Banwy ym mis Medi.  Mae'r pennaeth a'r staff dysgu wedi cael eu penodi.

"Mae ein safle mwy neu lai yn barod - gydag ychydig o waith adnewyddu ar ôl i'w wneud dros fisoedd yr haf.  Mae ein cyllideb a'n cyllid wedi cael eu cymeradwyo.  Mae'r gwaith ar gyfer dylunio logo a gwisg yr ysgol yn dal i fynd yn ei flaen ac sy'n cynnwys plant y gymuned a bydd yn cael ei gwblhau cyn bo hir.

"Ar ran holl lywodraethwyr yr ysgol, rwy'n hyderus y gallwn edrychwn ymlaen at ddyfodol disglair i'r ysgol hon ac i blant ein cymuned."

Dywedodd Betsan Llwyd, Pennaeth: "Mae'n gyfnod cyffrous sy'n cyflwyno'r posibilrwydd o ddyfodol disglair.  Dyma ddechrau newydd, cyfle newydd a degawd newydd ar gyfer ein plant yn y dyffryn.

"Fy ngobeithion fel pennaeth yw sefydlu ysgol eglwys newydd, sy'n ffynnu, sy'n gynhwysol ac sy'n cyflawni amcanion y mae'r gymuned ehangach yn eu haeddu."

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Hoffwn ddymuno'r gorau i'r llywodraethwyr, staff, rhieni a'r disgyblion wrth iddynt baratoi ar gyfer dechreuad newydd fel Ysgol Cwm Banwy.

"Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda chi gyd yn Ysgol Cwm Banwy wrth i ni weithio gyda'n gilydd i wella profiad y dysgwr ar gyfer pobl ifanc yn yr ardal hon."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu