Gwaith o fewn 'Teams' yn talu ei ffordd i'r cyngor

Image of a councillor at an online Cabinet meeting

4 Mehefin 2020

Image of a councillor at an online Cabinet meetingMae'r penderfynwyr allweddol a'r cyhoedd wedi gallu gwybod y diweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yng Nghyngor Sir Powys, diolch i gyflwyno cyfarfodydd ar-lein.

Mae'r cyngor wedi bod yn defnyddio sgyrsiau a digwyddiadau byw Microsoft Teamsi gysylltu ei gynghorwyr a'i swyddogion, ac er mwyn caniatáu i'r sawl sydd y tu allan i'r cyngor i weld a chlywed yr hyn sy'n cael ei gynnal.

Hyd yn hyn, mae wedi cynnal tri chyfarfod Cabinet ar-lein (5, 12 a 19 Mai), wyth cyfarfod panel a phwyllgor, sesiwn briffio i'r Cyngor llawn a dau gyfarfod briffio gydag Aelodau Seneddol ac Aelodau'r Senedd.

Mae'r cyngor yn bwriadu cynnal mwy o gyfarfodydd fel digwyddiadau byw Microsoft Teams,dros yr wythnosau sydd i ddod, y gellir cael mynediad atynt trwy'r dudalen cyfarfodydd ar ei wefan.

Dywedodd y Cyng. Graham Breeze, yr Aelod Portffolio dros Lywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu: "Mae cynnal y cyfarfod fel digwyddiad byw Microsoft Teamsyn caniatáu i'r cyhoedd ei wylio fel y byddent gyda gweddarllediad. Fe allant ei wylio ond ni allant ryngweithio gyda'r sawl sy'n cymryd rhan.

"Mae cynnal cyfarfodydd ar-lein wedi bod yn gweithio'n wirioneddol dda ac yn ystod yr amser prysur, roedd gennym oddeutu 69 o'n 73 o gynghorwyr ar-lein ar gyfer sesiwn briffio'r Cyngor llawn a gynhaliwyd ar ddechrau mis Mai.

"Ein nod yw estyn y defnydd o'r dechnoleg hon dros y misoedd sydd i ddod, gan mai ein nod yw sicrhau fod ein haelodau etholedig a'r cyhoedd yn gwybod y diweddaraf am yr hyn sy'n digwydd."

Mae'r cyngor hefyd yn cydweithio â Microsoft a phartneriaid yn Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol eraill er mwyn darparu cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd, i alluogi cynghorwyr a swyddogion i gyfrannu y neu dewis iaith, ac i sicrhau fod pawb yn gallu dilyn y drafodaeth yn llawn. Mae'r cyngor wedi rhoi trefniadau dros dro ar waith i alluogi cyfieithu hyd nes y gall Microsoft ddarparu ateb parhaol o fewn Teams. 

  • Mae digwyddiadau byw Microsoft Teams yn estyniad o ap Teamssy'n caniatáu i ddigwyddiadau gael eu llwyfanu a'u ffrydio i gynulleidfaoedd mawrion ar-lein.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu