Cronfa llifogydd yn dal i fod ar agor i fusnesau

Image of floods

8 Mehefin 2020

Image of floodsMae cymorth ariannol yn dal i fod ar gael i fusnesau ym Mhowys i'w helpu i ddod dros y difrod a'r tarfu a achoswyd gan y stormydd yn gynharach eleni.

Lansiodd Llywodraeth Cymru, Cronfa Cymorth Llifogydd gwerth £2.5 miliwn ym mis Mawrth, ac mae'r gronfa dal i fod ar gael i fusnesau a gafodd eu heffeithio'n wael gan stormydd Ciara, Dennis neu Jorge.

Gall y busnesau hyn i gyd wneud cais am grant o £2,500 i'w helpu i ddod dros hyn.

Rhaid i fusnesau cymwys fod yn Fusnesau Bach a Chanolig sydd wedi'u lleoli yng Nghymru ac a chafodd ddifrod i'w heiddo, cyfarpar neu stoc.

Gall busnesau oedd heb eu heffeithio'n uniongyrchol ond a gafodd golled masnachol a mynediad cyfyngedig i'w heiddo oherwydd y tywydd garw, wneud cais am gyllid.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau'r Economi, Tai a Rheoleiddio, "Rwy'n gwybod nad hyn yw'r peth cyntaf ar feddyliau pobl ar hyn o bryd oherwydd heriau'r Coronafeirws, ond hoffwn atgoffa pobl am y cymorth hwn.

"Mae'n hanfodol bod busnesau yn gwybod pa gymorth grant sydd ar gael iddynt, yn enwedig pan fo llawer o bobl yn ei chael hi'n anodd ar hyn o bryd ac yn cael anawsterau ariannol.

"Mae'r grant hwn o £2,500 yn cynnig ychydig o obaith ac olau i nifer ar hyn o bryd a byddwn yn annog busnesau i gysylltu i weld os ydynt yn gymwys ac i hawlio'r hyn sy'n ddyledus iddynt.

"Bydd angen i geisiadau gael prawf o gyfeiriad y busnes, lluniau o'r difrod gan lifogydd a chost unrhyw nwyddau sydd angen eu hadnewyddu.

"Mae'r digwyddiadau eleni wedi amharu'n sylweddol ar bethau ond rydym am sicrhau pawb bod y cyngor wedi ymrwymo i gefnogi pobl ac y bydd yn gwneud popeth yn ei allu i helpu i ailadeiladu ein heconomi."

Mae'r Gronfa Cymorth Llifogydd ar agor tan 20 Awst 2020. Gellir cael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais yma - https://businesswales.gov.wales/cy/cronfa-cymorth-llifogydd

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu