SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mae angen eich cefnogaeth chi ar blant a theuluoedd!

Image of boy playing Lego

10 Mehefin 2020

Image of a child with LegoAllech chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd ym Mhowys dros y pandemig hwn?

Mae Cyngor Sir Powys yn chwilio am Gynorthwywyr Personol ar frys i gynnig gofal a chefnogaeth a seibiant byr dros nos i blant a phobl ifanc ag anableddau ac anghenion cymhleth.

Os oes gennych brofiad a sgiliau gofalu am blant a phobl ifanc ac y byddech yn dymuno gweithio gyda theuluoedd trwy daliadau uniongyrchol, fe allai fod yn gyfle gwych i chi.

Mae eich angen chi ar blant a phobl ifanc o bob cwr o'r sir, un ai am ddiwrnod neu gymorth preswyl dros benwythnos i gynnig seibiant i deuluoedd o'u cyfrifoldebau gofalu. 

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Plant:

"Mae'n gyfnod anodd i ni gyd, ond yn arbennig i deuluoedd sydd â phlant ag anableddau ac anghenion cymhleth sydd angen cymorth a gofal penodol.  Felly os ydych chi'n berson caredig ac am wneud rhywbeth anhygoel i blant a theuluoedd dros yr argyfwng hwn, yna anfonwch gais nawr.

Am fwy o wybodaeth ewch i https://recruitment.powys.gov.uk/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu