SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Coelcerthi'n achosi pryder yn ystod y cyfyngiadau symud

Image of a garden bonfire

10 Mehefin 2020

Image of a garden bonfireCafodd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Powys chwedeg o gwynion am goelcerthi ers dechrau'r cyfyngiadau symud yng Nghymru.

Derbyniwyd dwbl nifer y galwadau am danau a ddechreuwyd mewn eiddo masnachol a domestig, o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd (Ebrill a Mai), pan gofnodwyd 28 yn unig.

Mae'r cyngor yn bryderus am yr effaith y gallai'r tanau hyn fod yn eu cael ar bobl sy'n dioddef anawsterau anadlu o ganlyniad i fod yn dioddef o COVID-19, ac ar y rhai sy'n gwarchod eu hunain gartref ac sy'n methu â dianc rhag y mwg.

Mae'r tanau wedi bod ym mhob rhan o'r sir, gan gynnwys yr ardaloedd canlynol:

 • Aberhonddu,
 • Ystradgynlais,
 • Llanfyllin,
 • Tref-y-clawdd,
 • Llanidloes,
 • Rhaeadr Gwy,
 • Llanfair-ym-Muallt,
 • y Drenewydd,
 • Llandrindod,
 • y Trallwng,
 • Crughywel,
 • Llanandras,
 • Trefaldwyn
 • Llanwrtyd.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Gwasanaethau Rheoleiddio: "Rydym yn gofyn i bobl i gefnogi eu cymdogion yn ogystal â'r gwasanaethau brys trwy beidio â chynnau coelcerthi yn ystod y cyfyngiadau symud COVID-19.

"Mae'r mwg o goelcerthi yn cael effaith ar ansawdd yr aer, ac mae'n gallu atal pobl rhag agor eu ffenestri a gwaethygu symptomau COVID-19. 

"Hefyd, nid yw pobl yn sylweddoli pa mor gyflym y gall tân ymledu, gan achosi damweiniau difrifol a difrod gan darfu ar bobl eraill."

Er nad yw coelcerthi'n anghyfreithlon, gall fod yn drosedd os ydynt yn achosi 'niwsans statudol' i'ch cymdogion neu os ydych chi'n llosgi deunyddiau sy'n gollwng anweddau gwenwynig.

Bydd y cyngor yn ymchwilio i unrhyw adroddiadau o bobl yn cynnau coelcerthi ac yn eu herlyn os oes angen.

Dylai unrhyw un sydd â gormod o wastraff ei storio nes eu bod yn gallu mynd ag ef i ganolfan ailgylchu gwastraff o'r cartref neu dylent ddefnyddio cludwr gwastraff trwyddedig.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu