SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gofyn am farn busnesau Powys

Image of a man completing a survey

12 Mehefin 2020

Image of a man completing a surveyMae Cyngor Sir Powys yn gofyn am farn busnesau i'w helpu i ddeall effeithiau llawn Coronafeirws ar yr economi lleol.

Datblygwyd arolwg byr sy'n gofyn i fusnesau Powys sut y maen nhw'n ymdopi yn ystod y pandemig a pha gymorth ychwanegol sydd ei angen arnynt.

Bydd yr adborth yn darparu darlun cliriach o'r rhagolwg cyfredol o fewn y gymuned fusnes a bydd yn helpu'r cyngor i ymateb i anghenion busnesau lleol.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau'r Economi, Tai a Rheoleiddio: "Mae busnesau nid yn unig yn cryfhau'r economi ond nhw yw calon ein cymunedau, ac rydym wedi ymrwymo i'w helpu lle bynnag y gallwn.

"Mae nifer o fusnesau wedi dioddef yn ariannol tra bod eraill wedi ffynnu yn ystod y cyfnod hwn.  Rydym am gasglu'r wybodaeth hon yn ffurfiol drwy'r arolwg a'i defnyddio yn ein cynllun adfer.

"Bydd eich adborth yn llunio rhan hanfodol o'n trafodaethau parhaus gyda Llywodraeth Cymru, Busnes Cymru a sefydliadau partner wrth i ni weithio gyda'n gilydd i ddarparu rhagor o wybodaeth.

"Fel cyngor rydym wedi prosesu grantiau gwerth dros £45m i ychydig o dan 4,000 o fusnesau.  Mae hwn yn swm syfrdanol sydd wedi cael ei groesawu, ond mae rhagor i'w wneud. 

"Mae dyfarnu gostyngiadau a grantiau yn parhau i fod yn flaenoriaeth ond rwy'n ymwybodol na fydd hyn yn helpu pob busnes sy'n wynebu pwysau ariannol.

"Wrth i ni symud tuag at y cam adfer o'r pandemig byddwn yn edrych ar opsiynau cymorth mwy eang.  Bydd yr arolwg yn ein helpu gyda hyn wrth i ni adnabod busnesau sy'n disgyn drwy'r rhwyd.

"Byddwn yn gwerthfawrogi'n fawr pe baech yn gallu treulio 10 munud yn llenwi'r arolwg.  Mae eich barn yn bwysig i ni a byddwn yn ei ddefnyddio i lunio ein penderfyniadau."

Bydd yr arolwg yn cau 12 Gorffennaf.  Os ydych yn fusnes yma ym Mhowys cofiwch ddweud eich dweud: https://haveyoursay.powys.gov.uk/corporate/arolwgbusnescovid-19powys2020/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu