SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Safleoedd ailgylchu cymunedol - da chi defnyddiwch yn gyfrifol neu byddwch mewn perygl o'i golli

Image of contamination at the community recycling sites

16 Mehefin 2020

Image of contamination at the community recycling sitesMae tunelli o ddeunyddiau a fyddai'n gallu cael eu hailgylchu yn cael eu gwastraffu oherwydd halogiad ar rai o safleoedd ailgylchu cymunedol ledled y sir.

Gyda chasgliadau rheolaidd o ymyl y ffordd ar gyfer pob aelwyd a chanolfannau ailgylchu gwastraff o'r cartref yn ailagor, nid oes unrhyw esgus bod sbwriel cyffredinol gan gynnwys bwyd a baw cŵn yn cael eu rhoi yn y safleoedd ailgylchu cymunedol.

"Rydym wedi cael ein siomi'n aruthrol gyda'r mathau o sbwriel rydym yn ei ddarganfod mewn rhai o'n safleoedd ailgylchu cymunedol" esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu. "Mae'r math hwn o halogiad yn golygu bod yr holl ddeunydd yn y banciau yn cael eu gwrthod gan y proseswyr ailgylchu ac yn gorfod cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.

"Mae'r math hwn o ymddygiad hunanol gan ychydig o bobl anghyfrifol yn wastraff enfawr o amser ac ymdrech pawb arall ac mae'n golygu bod deunydd sy'n gallu cael ei ailgylchu yn mynd i wastraff yn ddiangen.  Os yw'r banciau ailgylchu cymunedol yn parhau i gael eu camddefnyddio yn y ffordd yma, efallai y bydd yn rhaid eu symud."

Anogir aelodau o'r cyhoedd i roi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau o halogiad y maen nhw'n darganfod neu'n gweld yn y safleoedd ailgylchu cymunedol.  Bydd hyn, ynghyd â'r Teledu Cylch Cyfyng sydd wedi'i osod yn nifer o'r safleoedd yn helpu i ddal a cheryddu troseddwyr yn briodol.  Gall unigolion sy'n eu cael yn euog o ddympio sbwriel yn fwriadol yn y banciau ailgylchu ddisgwyl derbyn hysbysiad cosb benodedig.

Dywedodd y Cynghorydd Michael Williams, y Cynghorydd Sir dros Fachynlleth: "Mae'r halogiad yn safle ailgylchu cymunedol Machynlleth wedi bod yn wael iawn yn ddiweddar.

"Nid yn unig y daethom o hyd i bob math o sbwriel na ellir ei ailgylchu ynghanol y deunydd i'w ailgylchu ond mae rhai trigolion yn mynnu defnyddio ein banc ar gyfer cardfwrdd i gael gwared â baw ci!

"Yn ystod pandemig byd-eang, pan mae adnoddau'n cael eu hymestyn i'r eithaf ac mae pawb yn gwneud eu gorau glas i gadw'n ddiogel ac atal lledaeniad y coronafeirws, mae gweithredoedd gwrthgymdeithasol fel hyn yn risg iechyd mawr i'n staff a defnyddwyr eraill y safle ac mae'n gwbl annerbyniol - d'oes dim esgus o gwbl.  Defnyddiwch eich safleoedd yn gyfrifol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu