SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cryfder mewn Niferoedd: A allai Cydweithio a Chonsortia weithio i chi?

Image of people on construction site

16/06/2020

Image of people on construction site Mae cwmnïau Powys yn cael eu hannog i ystyried cydweithio i'w helpu i gystadlu ar gyfer contractau mwy neu i gydweithio gyda'r sector cyhoeddus a'r sector preifat ar gontractau mawr yn y sir. 

Mae cydweithio yn cael ei weld fel opsiwn pwysig i fusnesau bach a chanolig ei ystyried wrth geisio cystadlu am gontractau mwy o faint.  Mae Cyngor Sir Powys a Busnes Cymru yn cynnal gweminar yr wythnos nesaf (24 Mehefin) i helpu gyda'r broses.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Datblygu Economaidd: "Mae'n gallu bod yn anodd i gwmnïau bach a chanolig i gystadlu ar gyfer contractau yn y sector cyhoeddus ac mae cydweithio yn ffordd y gallant gystadlu.

"Ond gall y broses o gydweithio fod yn frawychus a dyna pam mae Cyngor Sir Powys a Busnes Cymru yn cynnal gweminar ar y cyd â Busnes Cymdeithasol Cymru.  Dyluniwyd i dynnu sylw at fuddion cydweithio ffurfiol ac i ddarparu canllawiau ar sut y gall busnesau ffurfio consortia i gynyddu capasiti a'r gallu i ymgeisio am waith contract.  

"Mae'r gweminar hon wedi'i thargedu at fusnesau llai sy'n ceisio datblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o gydweithio, ac i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd newydd ar gyfer eu busnes." 

I gadw lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar 24 Mehefin, 24 June 14.00 - 15.30cysylltwch â Busnes Cymru ar 01745 585 025 neu anfonwch e-bost northwales@businesswales.org.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu