SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor i fusnesau ar y newidiadau diweddaraf

Mae paratoadau ar waith i ail-agor canol trefi yn ddiogel ddydd Llun 22 Mehefin yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y gall siopau nad ydynt yn hanfodol ailagor yng Nghymru.

Mae Cyngor Sir Powys wrthi'n rhoi'r mesurau yn eu lle i sicrhau bod busnesau yn derbyn cymorth i weithredu'n ddiogel yn ystod y cyfnod heriol hwn wrth i lawer baratoi i agor eu drysau eto. 

Mae busnesau'n cael eu hannog i gyfarwyddo eu hunain gyda'r canllawiau diweddaraf a'r rhagofalon angenrheidiol cyn dydd Llun.

Canllawiau Llywodraeth Cymru

https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-newidiadau-o-ddydd-llyn-22-mehefin

Cadwch Gymru yn ddiogel yn y Gwaith (gan gynnwys asesiad risg)

https://llyw.cymru/diogelu-cymru-yn-y-gwaith

Ailagor y sector manwerthu yn ddiogel yn ystod Covid-19 [108KB]

Dolenni defnyddiol

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-cymru-diwygio-rhif-6-2020

https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-cymru-diwygio-rhif-6-2020?_ga=2.27331068.1307034260.1592821791-1001084262.1559290972

https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd?_ga=2.234032350.1307034260.1592821791-1001084262.1559290972

https://llyw.cymru/aros-yn-lleol-cadw-pellter-cymdeithasol?_ga=2.234032350.1307034260.1592821791-1001084262.1559290972

 

Os oes angen cefnogaeth bellach ar eich busnes, cysylltwch â'n Tîm Safonau Masnach ar 01597 827460 neu e-bostiwch trading.standards@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu