SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Lleoliadau gofal plant yn gallu ail-agor

Image of child playing with blocks

22 Mehefin 2020

Image of child playing with blocks  Bydd lleoliadau gofal plant yn gallu ail-agor o ddydd Llun 22 Mehefin.

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithio gyda'r sector i annog mwy o ddarparwyr i agor a'u helpu i weithio'n ddiogel.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws yn parhau tan ddiwedd mis Awst, sy'n golygu y bydd plant gweithwyr hanfodol a'r rhai sy'n agored i niwed yn gallu mynychu lleoliadau gofal plant.

Byddwn yn dal i ofyn i'r teuluoedd hynny ym Mhowys sy'n gymwys  i gofrestru ar-lein trwy chwilio am Ganolfannau Gofal Plant Brys ar wefan Powys.  Mae croeso hefyd i deuluoedd sydd heb ddefnyddio'r ddarpariaeth hyd yma.

Bydd plant oedd yn derbyn y 30 awr o ofal plant am ddim cyn diwedd mis Mawrth yn parhau i gael eu hariannu.

Cyhoeddodd Julie Morgan, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru y byddai Llywodraeth Cymru'n parhau i ohirio derbyn ceisiadau newydd am y 30 awr o ofal plant am ddim yng Nghymru tan ddechrau mis Medi.

Bydd unrhyw oriau a drefnwyd cyn diwedd mis Mawrth yn parhau i gael eu hariannu ar yr amod bod y lleoliad ar agor a bod y plentyn yn mynychu'n rheolaidd.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet - Gwasanaethau Plant: "Mae'n braf bod lleoliadau gofal plant yn ail-agor i helpu pobl ifanc a theuluoedd ym Mhowys.  Mae wedi bod yn gyfnod heriol i bawb, ond gyda chymorth y Cynllun Cymorth Gofal Plant, gallwn barhau i gefnogi ein gweithwyr hanfodol a'r plant sy'n agored i niwed."

Ychwanegodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Ein prif flaenoriaeth yw diogelwch corfforol a lles ein plant, pobl ifanc a staff ar draws Powys, felly rydym wedi bod yn gweithio'n agos â'r lleoliadau addysg a gofal plant ym Mhowys i sicrhau bod darparwyr yn gallu gweithio'n ddiogel, yn unol â chanllawiau'r llywodraeth."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu