Cyngor Sir Powys yn cefnogi Mis 'Pride'.

Mehefin  22, 2020

Pride flags  Mae Cyngor Sir Powys wedi ymuno ag aelodau'r gymuned LGBTQ+ ar draws Powys i gefnogi ymgyrch Mis 'Pride' y mis hwn. 

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys sy'n gyfrifol am Gydraddoldeb: "Rwy'n credu fod Mis Pride yn bwysig i'n sir ni.  Yma yng Nghyngor Sir Powys, rydym yn cefnogi pob un o'n trigolion ac yn credu'n gryf fod pob cymuned yn aelodau gwerthfawr o deulu Powys. 

 

"Dylai trigolion Powys deimlo'n ddiogel i fynegi eu hunain a'u hunaniaeth heb gael eu barnu, ac mae gan Fis 'Pride' rôl bwysig wrth gefnogi hyn.  Trwy fis Mehefin, bydd aelodau'r gymuned LGBTQ+ o bob cwr o'r byd yn dathlu eu balchder mewn sawl ffordd. " 

Yn anffodus, oherwydd COVID-19, bydd y dathliadau'n wahanol eleni, ond mae Cyngor Sir Powys am roi pob cefnogaeth i'r ymgyrch hwn.  Mae Cyngor Sir Powys yn gweithio i fynd i'r afael â gwahaniaethu - o unrhyw fath - yn y gweithle, gan sicrhau fod yr ymdrechion hyn yn rhan annatod o'i bolisïau, yn arbennig y polisïau recriwtio a phersonél."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu