SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith paratoi'n parhau ar ail-agor ysgolion

classroom

22 Mehefin 2020

classroomDywedodd Cyngor Sir Powys bod ymdrechion yn parhau ar ail-agor ysgolion yr wythnos nesaf.

Bydd ysgolion yn ail-agor dydd Llun, 29 Mehefin fel rhan o raglen 'Ailgydio, dal i fyny a pharatoi ar gyfer yr haf a mis Medi' - sef cam nesaf Llywodraeth Cymru i ysgolion.  Bydd hyn yn golygu llai o ddisgyblion yn yr ysgol bob dydd a chadw pellter diogel i bob dysgwr a staff.

Fel rhan o'r cam hwn, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai estyniad o wythnos i dymor yr haf gan orffen dydd Gwener 24 Gorffennaf gyda phythefnos o wyliau yn ystod hanner tymor mis Hydref.

Mae'r cyngor yn gweithio gydag ysgolion i baratoi i ail-agor, sy'n cynnwys gwneud pob ymdrech i gadw ysgolion Powys ar agor am y bedwaredd wythnos.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo:

"Ers cyhoeddiad y Gweinidog Addysg ar ddechrau mis Mehefin, mae'r cyngor ac arweinwyr ysgolion wedi bod yn gweithio'n ddiwyd i baratoi ysgolion yn barod i ail-agor.

"Ein huchelgais lle'n bosibl yw cadw ysgolion Powys ar agor am bedair wythnos tan 24 Gorffennaf.  Rydym o'r farn bod y bedair wythnos yn bwysig a bydd o fudd i'n dysgwyr a'u teuluoedd. Mae ein hysgolion wedi bod yn gweithio ar rotas a chynlluniau i wneud hyn yn bosibl a byddant yn cefnogi ein dysgwyr gyda'r cynlluniau hyn yn eu hysgolion dros yr wythnos nesaf.

"Byddwn yn parhau hefyd i wneud yn siwr bod ein hysgolion yn ddiogel ar gyfer disgyblion a staff ysgolion dros y bedair wythnos ddiwethaf o dymor yr haf.  Bydd y sefyllfa hon yn cael ei hadolygu'n gyson.

"Rydym yn hynod falch o'n hysgolion ym Mhowys a'u gwaith dros y tri mis diwethaf.  Mae hyn yn cynnwys rheoli'r canolfannau gofal plant brys saith diwrnod yr wythnos, cyflawni a chefnogi dysgu o bell i ddysgwyr a'u rhieni ac am fwrw 'mlaen gyda'r cynlluniau i ail-agor gan wneud eu disgyblion yn flaenoriaeth.

"Fe wnawn barhau i gefnogi ein hysgolion gan wneud pob ymdrech i ddiogelu lles ein dysgwyr a'n staff ar draws Powys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu