SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith wedi gorffen ar drwsio grisiau glyn Cwm Ifor yn Nhref-y-clawdd

Cwm Ifor dingle Steps

24 Mehefin 2020

Cwm Ifor dingle Steps Mae llwybr troed tu allan i Dref-y-clawdd wedi ail-agor ar ôl i law trwm olchi'r grisiau i ffwrdd, dywedodd Cyngor Sir Powys.

Yn dilyn Storm Dennis ym mis Chwefror, roedd yr holl ddŵr yn llifo o'r ffordd wedi creu sianel ddofn i lawr llethr gan olchi'r grisiau i gyrraedd glyn Cwm Ifor i ffwrdd, o'r B4355 ar gyrion Tref-y-clawdd, gan orfod cau'r llwybr troed hwn am y tro ar gyfer gwaith trwsio.

Mae'r Adran Briffyrdd wedi adnewyddu'r rhan hon o'r ffordd trwy osod cafn ffordd newydd a phibell ddraenio. Ail-godwyd y llethr hefyd gan osod grisiau newydd sbon sy'n golygu bod y llwybr troed hwn wedi gallu agor nawr.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cefn Gwlad: "Mater anffodus oedd gorfod cau'r llwybr hwn, ond roedd rhaid gwneud hynny er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd.

"Rwy wrth fy modd bod y gwaith trwsio wedi dod i ben a bod modd i'r cyhoedd ddefnyddio grisiau glyn Cwm Ifor unwaith eto.

"Mae llwybrau cyhoeddus lleol yn hollbwysig ac ni ddylid bychanu eu gwerth. Mae ein rhwydwaith o hawliau tramwy cyhoeddus yn chwarae rôl allweddol wrth ystyried iechyd a lles pobl Powys."

I gael mwy o wybodaeth ar waith tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y cyngor wrth reoli hawliau tramwy a mynediad i'r cyhoedd, yna ewch i: https://cy.powys.gov.uk/cefn-gwlad neu cysylltwch â ni ar rightsofway@powys.gov.uk neu 01597 827500.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu