SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn diolch i staff y canolfannau gofal plant brys

Image of a hand holding a crayon and a jar of crayons

24 Mehefin 2020

Image of a hand holding a crayon and a jar of crayonsMae Cyngor Sir Powys wedi diolch i arweinwyr ysgolion, athrawon a staff y cyngor fu'n gysylltiedig â rhedeg y canolfannau gofal plant brys a'r canolfannau gofal plant arbennig brys am eu hymroddiad a'u hymrwymiad dros y tri mis diwethaf.

Bydd y canolfannau gofal plant brys mewn ysgolion yn cau am 6 pm heno (nos Fercher 24 Mehefin) er mwyn rhoi cyfle i'r ysgolion hynny baratoi i ail-agor wythnos nesaf.  Mae'r canolfannau hyn wedi darparu gofal plant saith diwrnod yr wythnos dros y tri mis diwethaf i helpu gweithwyr allweddol a hefyd i ofalu am ddysgwyr sy'n agored i niwed.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo, a Lynette Lovell, Prif Swyddog Addysg Dros Dro'r Cyngor: "Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi bod yn gysylltiedig â threfnu'r gofal plant brys a'r gofal plant arbennig ers mis Mawrth.

"Mae ond yn iawn i ni dalu teyrnged i ymroddiad pawb sydd wedi sicrhau llwyddiant y ddarpariaeth mewn amgylchiadau anodd.  Oherwydd ymroddiad a dewrder pawb fu'n gysylltiedig, ni welwyd yr un achos o Covid-19 yn unrhyw un o'r canolfannau hyn dros y tri mis diwethaf.

"Mae'r staff wedi dangos ymrwymiad ac ymroddiad i blant Powys trwy gynnig y gwasanaeth hwn saith diwrnod yr wythnos o 8am tan 6pm.  Dylem ymfalchïo yn hyn.

"Rhaid diolch yn arbennig i arweinwyr y canolfannau am eu gwaith dros y tri mis diwethaf, gan dreulio oriau'n sicrhau bod y canolfannau'n rhedeg yn hwylus.  Maent wedi rhoi sicrwydd i blant a rhieni ac aelodau staff gan sicrhau fod y canolfannau'n ddiogel i bawb bob dydd - dyma arweinyddiaeth heb ei ail.

"Mae wedi bod yn gamp aruthrol ac rydym am ddiolch i bawb am eu hymdrechion dros y tri mis diwethaf.  Diolch yn fawr."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu