SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sylw wedi'i roi i waith y Cyngor mewn cyhoeddiad cenedlaethol

Tablet with analytics

24 Mehefin 2020

Tablet with analytics Cafodd gwaith gan staff deallusrwydd,dadansoddi busnes a TGCh Cyngor Sir Powys i adnabod preswylwyr sy'n agored i niwed mewn ymateb i COVID-19 ei ganmol mewn cyhoeddiad cenedlaethol uchel ei barch.

Y cylchgrawn Public Sector Executive yw un o gylchgronnau annibynnol mwyaf blaenllaw y sector gyhoeddus yn y wlad. Rhoddwyd sylw i waith y sir yn datblygu system ar-lein awtomataidd i helpu adnabod preswylwyr sy'n agored i niwed yn ystod y pandemig.

Defnyddiwyd y system, a roddwyd ar waith ar frys, gan staff gwasanaethau cwsmer y cyngor gyda chefnogaeth gan staff wedi'u hadleoli, i ffonio miloedd o breswylwyr sy'n agored i niwed a rhai oedd yn gwarchod eu hunain i sicrhau eu bod yn derbyn y cymorth yr oedd eu hangen arnynt.

Yn ystod cyfnod mwyaf dwys y pandemig yn y sir, bu staff wrthi'n gwneud dros 10,000 o alwadau i breswylwyr sy'n agored i niwed a phreswylwyr oedd yn gwarchod eu hunain, gan ddefnyddio'r wybodaeth yn y system dadansoddi busnes ar-lein newydd a gafodd ei datblygu ar frys.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod y Cabinet ar faterion Llywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu: "Mae staff y cyngor o'n Gwasanaethau Cwsmer, Tai a Gofal Cymdeithasol, yn ogystal â nifer o adrannau eraill wedi mynd ati'n frwd i gysylltu â'r preswylwyr hyn o ganlyniad i'r system hon gan sicrhau eu bod yn derbyn yr help a'r cymorth yr oedd eu hangen arnynt

"Mae cael y gwaith hwn wedi'i gydnabod mewn cyhoeddiad cenedlaethol uchel ei barch fel enghraifft o ymateb i argyfwng cenedlaethol yn ganmoliaeth haeddiannol iawn."

http://mag.publicsectorexecutive.com/publication/?m=62919&i=664316&p=86

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu