Gorffen gwaith trwsio hanfodol ar lwybr ceffylau Cwm Elan

Elan valley bridleway

23 Mehefin 2020

Elan valley bridleway Mae llwybr ceffylau yng Nghwm Elan wedi cael ei drwsio ar ôl i Storm Dennis greu difrod sylweddol, dywedodd Cyngor Sir Powys.

Yn dilyn y glaw trwm o Storm Dennis ym mis Chwefror, gyda dŵr trwm yn llifo i'r llwybr ceffylau ger Eglwys Nantgwyllt yng Nghwm Elan gan greu cwteri dwfn ar hyd darn serth 280m, roedd angen gwneud gwaith hanfodol ar y llwybr ceffylau.

Mae Gwasanaethau Cefn Gwlad y Cyngor wedi bod yn gweithio'n agos â Chwm Elan, staff Dŵr Cymru a'r contractwr lleol Mervyn Price Plant Hire i wneud y gwaith trwsio hanfodol ar y safle.

Cafodd sianeli draenio eu rhoi nôl ar hyd y llwybr a defnyddiwyd cerrig o'r chwarel lleol i drwsio wyneb y llwybr. Gyda'r glaw trwm diweddar yn cyrraedd y sianeli draenio newydd, mae wedi golygu y bydd defnyddwyr y llwybr ceffylau'n gallu mwynhau'r wyneb newydd.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet - Gwasanaethau Cefn Gwlad, y Cynghorydd Aled Davies: "Mae adfer mannau cyhoeddus yn rhywbeth y mae'n rhaid i ni fel cyngor ei wneud i'w wneud yn hwylus ac yn ddiogel i bawb ei ddefnyddio.

"Roedd Storm Dennis wedi achosi difrod ofnadwy i'r llwybr ceffylau hwn, ynghyd ag ardaloedd eraill o fewn y sir, ond mae'r tîm wedi gwneud gwaith rhagorol i agor y safleoedd hyn eto mor gyflym.

"Mae gan Bowys gefn gwlad brydferth a llewyrchus a byddai'n drueni pe na fyddai'n trigolion yn gallu ei ddefnyddio.

Os hoffech gael fwy o wybodaeth ar waith tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y cyngor wrth reoli hawliau tramwy a mynediad i'r sir, yna ewch i: https://cy.powys.gov.uk/cefn-gwlad neu cysylltwch â ni ar rightsofway@powys.gov.uk neu 01597 827500.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu